| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.26 (lg) / ec2-44-201-97-26.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:611a::2cc9:611a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  COLOCLUE-AS AS8283

as-block:    AS8192 - AS8523
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8283
as-name:    COLOCLUE-AS
descr:     Netwerkvereniging Coloclue, Amsterdam, Netherlands
org:      ORG-NC22-RIPE
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    Transit
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    Atom86
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8455 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8455 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8455 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8455 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    True
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15703 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15703 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15703 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15703 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Fiberring
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS38930 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS38930 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38930 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS38930 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Fusix Networks
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS57866 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS57866 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57866 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57866 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    Peering
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    AMS-IX Office
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1200 action pref=100; accept AS1200
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1200 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1200 action pref=100; accept AS1200
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1200 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    AMS-IX Route Servers
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6777 action pref=100; accept AS-AMS-IX-RS AS-AMS-IX-RS-V6 AS-AMS-IX-RS-SETS AS-AMS-IX-RS-SETS-V6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6777 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6777 action pref=100; accept AS-AMS-IX-RS AS-AMS-IX-RS-V6 AS-AMS-IX-RS-SETS AS-AMS-IX-RS-SETS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6777 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    NL-IX Route Servers
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34307 action pref=100; accept AS-NL-IX-RS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34307 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34307 action pref=100; accept AS-NL-IX-RS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34307 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    OTEGLOBE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12713 action pref=100; accept AS-OTEGLOBE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12713 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12713 action pref=100; accept AS-OTEGLOBE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12713 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    TalkTalk
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13285 action pref=100; accept AS-OPAL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13285 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13285 action pref=100; accept AS-OPAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13285 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Hurricane Electric
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6939 action pref=100; accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6939 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=100; accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    InterBox Internet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16298 action pref=100; accept AS-INTERBOX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16298 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16298 action pref=100; accept AS-INTERBOX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16298 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    OpenCarrier
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41692 action pref=100; accept AS-OPENCARRIER AS-OPENCARRIER6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41692 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41692 action pref=100; accept AS-OPENCARRIER AS-OPENCARRIER6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41692 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Plex
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21478 action pref=100; accept AS-PLEX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21478 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21478 action pref=100; accept AS-PLEX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21478 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    BIT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12859 action pref=100; accept AS-BIT
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12859 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12859 action pref=100; accept AS-BIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12859 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    TNG
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13101 action pref=100; accept AS-TNG AS-TNG-IPV6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13101 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13101 action pref=100; accept AS-TNG AS-TNG-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13101 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Opteamax
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48200 action pref=100; accept AS-OPTEAMAX-V4 AS-OPTEAMAX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48200 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48200 action pref=100; accept AS-OPTEAMAX-V4 AS-OPTEAMAX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48200 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    IP-Max SA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25091 action pref=100; accept AS-IP-MAX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25091 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25091 action pref=100; accept AS-IP-MAX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25091 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    MaxiTEL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS61349 action pref=100; accept AS-MAXITEL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS61349 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61349 action pref=100; accept AS-MAXITEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61349 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    MCKAYCOM Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS50763 action pref=100; accept AS-MCKAY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS50763 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50763 action pref=100; accept AS-MCKAY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50763 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Packet Clearing House
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42 action pref=100; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 action pref=100; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Packet Clearing House
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3856 action pref=100; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3856 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 action pref=100; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    RUNNet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3267 action pref=100; accept AS-RUNNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3267 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3267 action pref=100; accept AS-RUNNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3267 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Trans-iX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS30870 action pref=100; accept AS-TRANSIX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS30870 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30870 action pref=100; accept AS-TRANSIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30870 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Liquid Telecom
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS30844 action pref=100; accept AS-LIQUID
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS30844 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30844 action pref=100; accept AS-LIQUID
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30844 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    MANDA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8365 action pref=100; accept AS-MANDA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8365 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 action pref=100; accept AS-MANDA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Colocenter.nl
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS58291 action pref=100; accept AS-COLOCENTER
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS58291 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58291 action pref=100; accept AS-COLOCENTER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS58291 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Interconnect Services
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9150 action pref=100; accept AS-INTERCONNECT
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9150 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9150 action pref=100; accept AS-INTERCONNECT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9150 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    OpenPeering
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20562 action pref=100; accept AS-OPENPEERING
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20562 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562 action pref=100; accept AS-OPENPEERING
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20562 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Solcon
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12414 action pref=100; accept AS-SOLCON AS-SOLCON6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12414 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12414 action pref=100; accept AS-SOLCON AS-SOLCON6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12414 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    UNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29396 action pref=100; accept AS-UNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29396 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29396 action pref=100; accept AS-UNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29396 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    OpenDNS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36692 action pref=100; accept AS-OPENDNS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36692 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 action pref=100; accept AS-OPENDNS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Akamai
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20940 action pref=100; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20940 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 action pref=100; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Previder
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20847 action pref=100; accept AS-PREVIDER
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20847 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20847 action pref=100; accept AS-PREVIDER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20847 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    RIPE NCC RIS Project
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12654 action pref=100; accept AS12654:RS-RIS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12654 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12654 action pref=100; accept AS12654:RS-RIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12654 announce ANY
remarks:
remarks:    Netflix
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2906 action pref=100; accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2906 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 action pref=100; accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Media Network Services
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44654 action pref=100; accept AS-MNS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44654 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44654 action pref=100; accept AS-MNS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44654 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    PT Comunicacoes S.A.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8657 action pref=100; accept AS-CPRM
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8657 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8657 action pref=100; accept AS-CPRM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8657 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    NTT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2914 action pref=100; accept AS2914:AS-GLOBAL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2914 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914 action pref=100; accept AS2914:AS-GLOBAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2914 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Not Surfnet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1101 action pref=100; accept AS-NOTSURFNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1101 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1101 action pref=100; accept AS-NOTSURFNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1101 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Breedband Nederland
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5524 action pref=100; accept AS-BREEDBANDNEDERLAND
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5524 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5524 action pref=100; accept AS-BREEDBANDNEDERLAND
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5524 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Leaseweb
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16265 action pref=100; accept AS-LEASEWEB
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16265 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 action pref=100; accept AS-LEASEWEB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Init7
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13030 action pref=100; accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13030 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 action pref=100; accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Apple Inc
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 action pref=100; accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 action pref=100; accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Duocast
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31477 action pref=100; accept AS-DUOCAST
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31477 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31477 action pref=100; accept AS-DUOCAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31477 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Iunxi
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34968 action pref=100; accept AS-IUNXI
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34968 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34968 action pref=100; accept AS-IUNXI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34968 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Tuxis Internet Engineering
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS197731 action pref=100; accept AS-TUXIS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS197731 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197731 action pref=100; accept AS-TUXIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197731 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    DELTA Fiber Nederland BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15435 action pref=100; accept AS-KABELFOON
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15435 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15435 action pref=100; accept AS-KABELFOON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15435 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    NORDUNet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2603 action pref=100; accept AS-NORDUNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2603 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603 action pref=100; accept AS-NORDUNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2603 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Aire Networks del Mediterraneo S.L.U.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29119 action pref=100; accept AS-SERVIHOSTING
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29119 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29119 action pref=100; accept AS-SERVIHOSTING
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29119 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    CESNET z.s.p.o.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2852 action pref=100; accept AS-CESNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2852 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2852 action pref=100; accept AS-CESNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2852 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Internet Systems Consortium, F-Root Operator
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS30132 action pref=100; accept AS30132:AS-SET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS30132 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30132 action pref=100; accept AS30132:AS-SET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30132 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Telenor
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2119 action pref=100; accept AS-TELENOR
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2119 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2119 action pref=100; accept AS-TELENOR
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2119 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    T-mobile thuis
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS50266 action pref=100; accept AS-PROJECTJAGUAR
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS50266 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50266 action pref=100; accept AS-PROJECTJAGUAR
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50266 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Emirates Telecommunications Corporation
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8966 action pref=100; accept AS-EMIX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8966 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8966 action pref=100; accept AS-EMIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8966 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Gelderland Internet Exchange
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43190 action pref=100; accept AS-GLIX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43190 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43190 action pref=100; accept AS-GLIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43190 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Jaguar Network
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS30781 action pref=100; accept AS-JAGUAR AS-JAGUAR-V6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS30781 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30781 action pref=100; accept AS-JAGUAR AS-JAGUAR-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30781 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    IP-Only
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12552 action pref=100; accept AS-IPO
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12552 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12552 action pref=100; accept AS-IPO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12552 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    A2B Internet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51088 action pref=100; accept AS-A2B
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51088 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51088 action pref=100; accept AS-A2B
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51088 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Netnod
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8674 action pref=100; accept AS-NETNOD
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8674 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674 action pref=100; accept AS-NETNOD
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8674 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    TransIP
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20857 action pref=100; accept AS-TRANSIP
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20857 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20857 action pref=100; accept AS-TRANSIP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20857 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Iceland Telecom Ltd.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6677 action pref=100; accept AS-ICENET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6677 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6677 action pref=100; accept AS-ICENET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6677 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Viatel Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31122 action pref=100; accept AS-DIGIWEB
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31122 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31122 action pref=100; accept AS-DIGIWEB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31122 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    IT-Ernity Internet Services B.V.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49685 action pref=100; accept AS-ITIS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49685 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49685 action pref=100; accept AS-ITIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49685 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    MTS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8359 action pref=100; accept AS-MTU
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8359 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8359 action pref=100; accept AS-MTU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8359 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Redraw Internet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31595 action pref=100; accept AS-AWELL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31595 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31595 action pref=100; accept AS-AWELL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31595 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Amazon
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16509 action pref=100; accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16509 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 action pref=100; accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    GTT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3257 action pref=100; accept AS-GTT
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3257 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 action pref=100; accept AS-GTT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    BT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5400 action pref=100; accept AS-BT-EU
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5400 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5400 action pref=100; accept AS-BT-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5400 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Core Backbone GmbH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS33891 action pref=100; accept AS-CORE-BACKBONE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS33891 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 action pref=100; accept AS-CORE-BACKBONE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Booking.com
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43996 action pref=100; accept AS-BOOKING
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43996 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43996 action pref=100; accept AS-BOOKING
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43996 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    PCCW Global
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3491 action pref=100; accept AS-CAIS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3491 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3491 action pref=100; accept AS-CAIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3491 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Job Snijders
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15562 action pref=100; accept AS15562:AS-SNIJDERS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15562 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15562 action pref=100; accept AS15562:AS-SNIJDERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15562 announce ANY
remarks:
remarks:    BGPMUX / PEERING TestBed
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS47065 action pref=100; accept RS-PEERING-TESTBED
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS47065 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47065 action pref=100; accept RS-PEERING-TESTBED
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47065 announce ANY
remarks:
remarks:    AS112 Project (Hosted by RIPE NCC at AMS-IX)
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS112 action pref=100; accept AS112
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS112 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS112 action pref=100; accept AS112
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS112 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Claranet Ltd.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8426 action pref=100; accept AS-CLARANET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8426 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8426 action pref=100; accept AS-CLARANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8426 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Microsoft
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8075 action pref=100; accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8075 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 action pref=100; accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Nextlayer.at
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1764 action pref=100; accept AS-NEXTLAYER AS-NEXTLAYER-V6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1764 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1764 action pref=100; accept AS-NEXTLAYER AS-NEXTLAYER-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1764 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Serverius
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS50673 action pref=100; accept AS-SERVERIUS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS50673 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50673 action pref=100; accept AS-SERVERIUS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50673 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Wikimedia Foundation
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS14907 action pref=100; accept AS-WIKIMEDIA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS14907 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14907 action pref=100; accept AS-WIKIMEDIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14907 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Hostserver.de
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29140 action pref=100; accept AS-HOSTSERVER
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29140 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29140 action pref=100; accept AS-HOSTSERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29140 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Automattic Inc.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2635 action pref=100; accept AS-AUTOMATTIC
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2635 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2635 action pref=100; accept AS-AUTOMATTIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2635 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    AFNIC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2484 action pref=100; accept AS-AFNIC
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2484 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2484 action pref=100; accept AS-AFNIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2484 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    OVH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16276 action pref=100; accept AS-OVH
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16276 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16276 action pref=100; accept AS-OVH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16276 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    I3D
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49544 action pref=100; accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49544 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 action pref=100; accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Vodafone Group
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1273 action pref=100; accept AS1273:AS-CWW AS1273:AS-CWW-V6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1273 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1273 action pref=100; accept AS1273:AS-CWW AS1273:AS-CWW-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1273 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    SOCO Network Solutions GmbH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12759 action pref=100; accept AS-SOCO
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12759 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12759 action pref=100; accept AS-SOCO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12759 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Cambrium
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25596 action pref=100; accept AS-CAMBRIUM
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25596 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25596 action pref=100; accept AS-CAMBRIUM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25596 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Zayo France
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8218 action pref=100; accept AS-NEOT AS-NEOT6 AS8218:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8218 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8218 action pref=100; accept AS-NEOT AS-NEOT6 AS8218:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8218 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Cloudflare
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13335 action pref=100; accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13335 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 action pref=100; accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Facebook
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS32934 action pref=100; accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS32934 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 action pref=100; accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Esprit Telecom
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8608 action pref=100; accept AS-QINIP
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8608 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8608 action pref=100; accept AS-QINIP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8608 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Liberty Global
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6830 action pref=100; accept AS-AORTA AS-AORTA6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6830 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 action pref=100; accept AS-AORTA AS-AORTA6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6830 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Zayo / Abovenet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6461 action pref=100; accept AS-MFNX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6461 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6461 action pref=100; accept AS-MFNX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6461 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Deutsche Telekom
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3320 action pref=100; accept AS3320:AS-DTAG AS3320:AS-CUSTOMERS-V6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3320 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3320 action pref=100; accept AS3320:AS-DTAG AS3320:AS-CUSTOMERS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3320 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    TeliaSonera International Carrier
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1299 action pref=100; accept AS-TELIANET AS-TELIANET-V6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1299 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 action pref=100; accept AS-TELIANET AS-TELIANET-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    ColocationIX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS61955 action pref=100; accept AS-COLOCATIONIX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS61955 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61955 action pref=100; accept AS-COLOCATIONIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61955 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    NFOrce Entertainment B.V.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43350 action pref=100; accept AS-NFORCE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43350 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43350 action pref=100; accept AS-NFORCE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43350 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Knipp Medien und Kommunikation GmbH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48519 action pref=100; accept AS-IRONDNS AS-IRONDNS-V6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48519 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48519 action pref=100; accept AS-IRONDNS AS-IRONDNS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48519 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Qonnected B.V.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS200023 action pref=100; accept AS200023
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS200023 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200023 action pref=100; accept AS200023
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS200023 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Computerline Group
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41913 action pref=100; accept AS-COMPUTERLINE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41913 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41913 action pref=100; accept AS-COMPUTERLINE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41913 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    GlobalConnect Group
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31027 action pref=100; accept AS31027:AS-GCNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31027 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31027 action pref=100; accept AS31027:AS-GCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31027 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Micron21
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS38880 action pref=100; accept AS-M21
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS38880 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38880 action pref=100; accept AS-M21
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS38880 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Sprint
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1239 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1239 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1239 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1239 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Twitch / Justin.tv
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS46489 action pref=100; accept AS-TWITCH
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS46489 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 action pref=100; accept AS-TWITCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Global Network Management
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31500 action pref=100; accept AS-GLOBAL-NET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31500 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31500 action pref=100; accept AS-GLOBAL-NET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31500 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    SURFnet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1103 action pref=100; accept AS-SURFNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1103 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1103 action pref=100; accept AS-SURFNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1103 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    NovoServe
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24875 action pref=100; accept AS-NOVOSERVE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24875 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24875 action pref=100; accept AS-NOVOSERVE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24875 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Yahoo
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS10310 action pref=100; accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS10310 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 action pref=100; accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    PCextreme
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48635 action pref=100; accept AS-PCEXTREME
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48635 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48635 action pref=100; accept AS-PCEXTREME
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48635 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Belgacom International Carrier Services (aka BICS)
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6774 action pref=100; accept AS6774:AS-BICS-TRANSIT
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6774 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6774 action pref=100; accept AS6774:AS-BICS-TRANSIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6774 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Google
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15169 action pref=100; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15169 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 action pref=100; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Zain Group
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS59605 action pref=100; accept AS-ZAINGP
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS59605 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59605 action pref=100; accept AS-ZAINGP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59605 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    SIG-Telecom
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20932 action pref=100; accept AS-SIG-TELECOM
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20932 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20932 action pref=100; accept AS-SIG-TELECOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20932 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Bandwidth Technologies
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25369 action pref=100; accept AS-BANDWIDTH
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25369 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25369 action pref=100; accept AS-BANDWIDTH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25369 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Vivor
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34942 action pref=100; accept AS-VIVOR
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34942 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34942 action pref=100; accept AS-VIVOR
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34942 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Tata
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6453 action pref=100; accept AS-GLOBEINTERNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6453 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6453 action pref=100; accept AS-GLOBEINTERNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6453 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Tele2 SWIPNet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1257 action pref=100; accept AS-TELE2
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1257 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1257 action pref=100; accept AS-TELE2
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1257 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Weservit B.V.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS198203 action pref=100; accept AS-ROUTELABEL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS198203 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198203 action pref=100; accept AS-ROUTELABEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198203 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Fastly inc.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS54113 action pref=100; accept AS-FASTLY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS54113 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS54113 action pref=100; accept AS-FASTLY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS54113 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    PeakFactory
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49206 action pref=100; accept AS-PEAKFACTORY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49206 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49206 action pref=100; accept AS-PEAKFACTORY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49206 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    FusionMediaLimited
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS56647 action pref=100; accept AS56647
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS56647 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56647 action pref=100; accept AS56647
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56647 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Telecom Italia Sparkle
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6762 action pref=100; accept AS-SEABONE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6762 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6762 action pref=100; accept AS-SEABONE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6762 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    packet.net
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS54825 action pref=100; accept AS-PACKET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS54825 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS54825 action pref=100; accept AS-PACKET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS54825 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Telxius
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12956 action pref=100; accept AS-TDATANET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12956 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12956 action pref=100; accept AS-TDATANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12956 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Asteroid Route Collector
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS59964 action pref=100; accept AS-NULL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS59964 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59964 action pref=100; accept AS-NULL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59964 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Asteroid MLP Route Server
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41693 action pref=100; accept AS-ASTEROID_RS_AMSTERDAM
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41693 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41693 action pref=100; accept AS-ASTEROID_RS_AMSTERDAM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41693 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Twitter
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13414 action pref=100; accept AS-TWITTER
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13414 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13414 action pref=100; accept AS-TWITTER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13414 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    SPEED-IX route server peers
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41441 action pref=100; accept AS-IX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41441 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41441 action pref=100; accept AS-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41441 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Freifunk Nordwest e.V
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS206313 action pref=100; accept AS-FFNW
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS206313 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206313 action pref=100; accept AS-FFNW
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206313 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    e-utp.net
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS56662 action pref=100; accept AS-EUTPNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS56662 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56662 action pref=100; accept AS-EUTPNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56662 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Belcloud
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44901 action pref=100; accept AS-BELCLOUD
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44901 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44901 action pref=100; accept AS-BELCLOUD
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44901 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    BlackGATE BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS201290 action pref=100; accept AS-BLACKGATE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS201290 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201290 action pref=100; accept AS-BLACKGATE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201290 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    T-2 d.o.o.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34779 action pref=100; accept AS-T2-CUST
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34779 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34779 action pref=100; accept AS-T2-CUST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34779 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Canadian Internet Registration Authority
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS394354 action pref=100; accept AS-394354
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS394354 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS394354 action pref=100; accept AS-394354
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS394354 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Dropbox Inc
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS19679 action pref=100; accept AS-DROPBOX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS19679 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 action pref=100; accept AS-DROPBOX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Sentia Netherlands BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8315 action pref=100; accept AS8315:AS-SENTIA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8315 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8315 action pref=100; accept AS8315:AS-SENTIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8315 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    myLoc managed IT AG
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24961 action pref=100; accept AS-MYLOC
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24961 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24961 action pref=100; accept AS-MYLOC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24961 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Redhosting B.V.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39647 action pref=100; accept AS-REDHOSTING
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39647 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39647 action pref=100; accept AS-REDHOSTING
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39647 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Chronos
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS202365 action pref=100; accept AS-CHRONOS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS202365 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202365 action pref=100; accept AS-CHRONOS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202365 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Servperso-Systems
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34872 action pref=100; accept AS-SERVPERSO
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34872 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34872 action pref=100; accept AS-SERVPERSO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34872 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP)
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS200020 action pref=100; accept AS-NBIP AS-NBIP6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS200020 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200020 action pref=100; accept AS-NBIP AS-NBIP6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS200020 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Hetzner Online GmbH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24940 action pref=100; accept AS-HETZNER
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24940 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24940 action pref=100; accept AS-HETZNER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24940 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Valve Corporation
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS32590 action pref=100; accept AS-VALVE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS32590 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 action pref=100; accept AS-VALVE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32590 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Parknet F.M.B.A.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS197301 action pref=100; accept AS-PARKNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS197301 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197301 action pref=100; accept AS-PARKNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197301 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    CLOUDITY Network
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44222 action pref=100; accept AS-CLOUDITY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44222 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44222 action pref=100; accept AS-CLOUDITY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44222 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    AltusHost B.V.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51430 action pref=100; accept AS51430
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51430 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51430 action pref=100; accept AS51430
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51430 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Mythic Beasts Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44684 action pref=100; accept AS-MYTHIC
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44684 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44684 action pref=100; accept AS-MYTHIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44684 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    CS Net
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48886 action pref=100; accept AS-CSNET-NL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48886 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48886 action pref=100; accept AS-CSNET-NL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48886 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Cynthia Maja Revstrom
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS57782 action pref=100; accept AS57782:AS-CMR
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS57782 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57782 action pref=100; accept AS57782:AS-CMR
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57782 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Stichting EventInfra
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS64404 action pref=100; accept AS-EVENTINFRA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS64404 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS64404 action pref=100; accept AS-EVENTINFRA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS64404 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    TRIX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35709 action pref=100; accept AS-TRIX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35709 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35709 action pref=100; accept AS-TRIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35709 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    EdgeCast Networks Inc
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15133 action pref=100; accept AS-EDGECAST
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15133 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 action pref=100; accept AS-EDGECAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Prolocation B.V.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41887 action pref=100; accept AS-PROLOCATION
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41887 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41887 action pref=100; accept AS-PROLOCATION
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41887 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Speakup
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49627 action pref=100; accept AS49627
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49627 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49627 action pref=100; accept AS49627
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49627 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Seacom
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS37100 action pref=100; accept AS-SET-SEACOM
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS37100 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37100 action pref=100; accept AS-SET-SEACOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS37100 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    SAM Office B.V.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS59985 action pref=100; accept AS-SAMOFFICE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS59985 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59985 action pref=100; accept AS-SAMOFFICE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59985 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    OSN Online Service Nuernberg GmbH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8859 action pref=100; accept AS8859:AS-OSN
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8859 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8859 action pref=100; accept AS8859:AS-OSN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8859 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Tencent Holdings Ltd.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS132203 action pref=100; accept AS132203:AS-TENCENT
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS132203 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS132203 action pref=100; accept AS132203:AS-TENCENT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS132203 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Green Mini host BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS205668 action pref=100; accept AS205668:AS-GREENMINI
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS205668 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205668 action pref=100; accept AS205668:AS-GREENMINI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205668 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    WD6.net B.V.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20495 action pref=100; accept AS-WEDARE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20495 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20495 action pref=100; accept AS-WEDARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20495 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Meanie
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31019 action pref=100; accept AS-MEANIE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31019 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31019 action pref=100; accept AS-MEANIE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31019 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Access2.IT Group B.V.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS208258 action pref=100; accept AS-ACCESS2IT
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS208258 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS208258 action pref=100; accept AS-ACCESS2IT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS208258 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    ADES / NetLogics
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39637 action pref=100; accept AS-NETLOGICS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39637 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39637 action pref=100; accept AS-NETLOGICS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39637 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Nederlandse Publieke Omroep - NPO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25182 action pref=100; accept AS-PUBLIEKEOMROEP
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25182 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25182 action pref=100; accept AS-PUBLIEKEOMROEP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25182 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Alpine North
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS60557 action pref=100; accept AS-ALPINE-NORTH
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS60557 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60557 action pref=100; accept AS-ALPINE-NORTH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60557 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Greenhost
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS47172 action pref=100; accept AS-GREENHOST
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS47172 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47172 action pref=100; accept AS-GREENHOST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47172 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Freedom Internet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS206238 action pref=100; accept AS-FREEDOM
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS206238 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206238 action pref=100; accept AS-FREEDOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206238 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Unithost Internet BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS201401 action pref=100; accept AS-NEWVM
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS201401 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201401 action pref=100; accept AS-NEWVM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201401 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Nedap NV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS213050 action pref=100; accept AS-NEDAP
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS213050 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS213050 action pref=100; accept AS-NEDAP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS213050 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Serverion B.V.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS213035 action pref=100; accept AS-SERVERION
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS213035 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS213035 action pref=100; accept AS-SERVERION
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS213035 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Frys-IX Route Servers
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS56393 action pref=100; accept AS-FRYS-IX-CONNECTED
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS56393 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56393 action pref=100; accept AS-FRYS-IX-CONNECTED
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56393 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    IPng Networks GmbH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8298 action pref=100; accept AS-IPNG
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8298 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8298 action pref=100; accept AS-IPNG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8298 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    DE-CIX Frankfurt Route Servers
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6695 action pref=100; accept AS-DECIX AS-DECIX-V6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6695 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 action pref=100; accept AS-DECIX AS-DECIX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    France-IX Paris Route Servers
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51706 action pref=100; accept AS51706:AS-MEMBERS:AS-PAR-RS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51706 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51706 action pref=100; accept AS51706:AS-MEMBERS:AS-PAR-RS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51706 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    SwissIX Route Servers
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42476 action pref=100; accept AS-SWISSIX-RS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42476 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42476 action pref=100; accept AS-SWISSIX-RS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42476 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    communityrack.org
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS57118 action pref=100; accept AS-COMRACK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS57118 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57118 action pref=100; accept AS-COMRACK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57118 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Cato Networks Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13150 action pref=100; accept AS13150
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13150 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13150 action pref=100; accept AS13150
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13150 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    HostIn
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS38965 action pref=100; accept AS-HOSTIN
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS38965 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38965 action pref=100; accept AS-HOSTIN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS38965 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    equada network GmbH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25220 action pref=100; accept AS-GLOBALNOC
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25220 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25220 action pref=100; accept AS-GLOBALNOC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25220 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    NetActuate Inc.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36236 action pref=100; accept AS-NETACTUATE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36236 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36236 action pref=100; accept AS-NETACTUATE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36236 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Solutions4xs
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS209288 action pref=100; accept AS-SOL4XS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS209288 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS209288 action pref=100; accept AS-SOL4XS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS209288 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    BnPICT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS211827 action pref=100; accept AS211827
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS211827 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS211827 action pref=100; accept AS211827
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS211827 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Kviknet.dk ApS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS204151 action pref=100; accept AS204151:AS-PEERING
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS204151 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS204151 action pref=100; accept AS204151:AS-PEERING
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS204151 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    NIKHEF
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1104 action pref=100; accept AS-NIKHEF
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1104 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1104 action pref=100; accept AS-NIKHEF
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1104 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    China Telecom
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS23764 action pref=100; accept AS-CTGNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS23764 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS23764 action pref=100; accept AS-CTGNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS23764 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    IONOS SE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8560 action pref=100; accept AS-IONOS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8560 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8560 action pref=100; accept AS-IONOS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8560 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    Earthlink Telecommunications Equipment Trading & Services DMCC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS60051 action pref=100; accept AS-DMCC
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS60051 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60051 action pref=100; accept AS-DMCC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60051 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    OpenFiber
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS207176 action pref=100; accept AS-OPENFIBER
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS207176 announce AS8283:AS-COLOCLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS207176 action pref=100; accept AS-OPENFIBER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS207176 announce AS8283:AS-COLOCLUE
remarks:
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    Peering with Coloclue
remarks:
remarks:    Coloclue is present at the following exchanges:
remarks:    AMS-IX: 80.249.211.161 / 2001:7f8:1::a500:8283:1
remarks:    Asteroid Amsterdam: 185.1.94.15 / 2001:7f8:b6::205b:1
remarks:    DE-CIX Frankfurt: 80.80.197.51 / 2001:7b8::205b:0:1
remarks:    France-IX Paris: 37.49.238.29 / 2001:7b8:54::2:29
remarks:    Frys-IX: 185.1.203.140 / 2001:7b8:10f:205b:140
remarks:    Nl-ix: 193.239.117.111 / 2001:7f8:13::a500:8283:1
remarks:    Nl-ix: 193.239.117.203 / 2001:7f8:13::a500:8283:2
remarks:    Speed-IX: 185.1.222.16 / 2001:7f8:b7::a500:8283:1
remarks:    SwissIX: 91.206.53.24 / 2001:7b8:24::118
remarks:
remarks:    There are two methods:
remarks:    Modern way:
remarks:    - Send a pull request on github:
remarks:    http://github.com/coloclue/peering
remarks:    - Modify peers.yaml
remarks:    - Wait for Travis' OK signal
remarks:    - Peering establishes automatically!
remarks:    Old-fashioned way:
remarks:    - Send an email to routers@coloclue.net
remarks:    - Please do include your as-set or route-set
remarks:    - Wait for AS8283 engineer to update peers.yaml
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    Abuse issues should be reported to abuse@coloclue.net
remarks:    Abuse related e-mail to any other address(es)
remarks:    will *not* be read
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    Routing Policy
remarks:
remarks:    - All peering sessions are strictly filtered based on IRR data
remarks:    - RPKI INVALID prefixes are rejected
remarks:
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    BGP Communities and Traffic Engineering
remarks:    =======================================
remarks:
remarks:    The following BGP Community scheme draws inspiration from:
remarks:    draft-ietf-grow-large-communities-usage
remarks:    https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-grow-large-communities-usage
remarks:
remarks:    INFORMATIONAL COMMUNITIES:
remarks:    ==========================
remarks:    RFC 1997 | Large   | Meaning (Informational)
remarks:    ----------|------------|-------------------------------------
remarks:    8283:1  | 8283:0:1  | peering routes
remarks:    8283:2  | 8283:0:2  | downstream routes
remarks:    ----------+------------+-------------------------------------
remarks:    8283:101 | 8283:5:1  | Accepted from peer because of valid IRR entry
remarks:    8283:102 | 8283:5:2  | Accepted from peer because of valid ROA
remarks:    8283:104 | 8283:5:4  | Accepted while RPKI invalid because it is added to our whitelist
remarks:    ----------+------------+-------------------------------------
remarks:    8283:10  | 8283:6:10 | received from TRUE
remarks:    8283:11  | 8283:6:11 | received from Atom86
remarks:    8283:14  | 8283:6:14 | received from FiberRing
remarks:    8283:15  | 8283:6:15 | received from Fusix
remarks:    ----------+------------+-------------------------------------
remarks:
remarks:    | Rejection Reasons
remarks:    ----------+------------+-------------------------------------
remarks:    -     | 8283:7:1  | More specifics covering AS8283 space are considered hijacks
remarks:    -     | 8283:7:2  | Somewhere in the AS_PATH a Bogon ASN is present (0, 23456, 64496..65534, 4200000000+)
remarks:    -     | 8283:7:3  | The prefix is Bogon garbage (rfc1918, rfc4291 etc)
remarks:    -     | 8283:7:4  | The prefix is an RPKI Invalid and as such rejected
remarks:    -     | 8283:7:5  | The route's prefix length is unacceptable (too small or too large)
remarks:    -     | 8283:7:6  | There is no IRR object that covers this route announcement
remarks:    -     | 8283:7:7  | Coloclue member is not authorized to announce this route
remarks:    ----------+------------+-------------------------------------
remarks:
remarks:    ACTION COMMUNITIES:
remarks:    ===================
remarks:    RFC 1997 | Large   | Meaning (Action)
remarks:    ----------+------------+-------------------------------------
remarks:    8283:50  | 8283:1:50 | Set LOCAL_PREF to 50 (default is 100)
remarks:    8283:150 | 8283:1:150 | Set LOCAL_PREF to 150 (default is 100)
remarks:    8283:202 | 8283:2:0  | Prepend 8283 once to all eBGP peers
remarks:    -     | 8283:2:nnn | Prepend 8283 once to peer AS nnn
remarks:    8283:203 | 8283:3:0  | Prepend 8283 twice to all eBGP peers
remarks:    -     | 8283:3:nnn | Prepend 8283 twice to peer AS nnn
remarks:    8283:204 | 8283:4:0  | Do not export to eBGP peers
remarks:    -     | 8283:4:nnn | Do not export to peer AS nnn
remarks:    65535:0  | -     | G-SHUT [draft-ietf-grow-bgp-gshut]
remarks:    65535:666 | -     | BLACKHOLE [RFC 7999]
remarks:    ----------+------------+-------------------------------------
remarks:
remarks:    MEMBERS ONLY:
remarks:    =============
remarks:    RFC 1997 | Large   | Meaning (Action)
remarks:    ----------+------------+-------------------------------------
remarks:    8283:50  | 8283:1:50 | Set LOCAL_PREF to 50 (default is 500)
remarks:    | *** WARNING: default is 100 for other routes, so your prefixes may be become unreachable!
remarks:    8283:450 | 8283:1:450 | Set LOCAL_PREF to 450 (default is 500)
remarks:    8283:550 | 8283:1:550 | Set LOCAL_PREF to 550 (default is 500)
remarks:    8283:301 | 8283:301:0 | Do not export to other Coloclue members
remarks:    8283:302 | 8283:302:0 | Do not export to transit providers
remarks:    8283:303 | 8283:303:0 | Do not export to direct peers
remarks:    ----------+------------+-------------------------------------
remarks:
remarks:    Examples:
remarks:    ---------
remarks:    8283:2:3320  - prepend 8283 to AS 3320 (path on export will be 8283_8283_you)
remarks:    8283:3:200023 - prepend 8283 to AS 200023 (path on export will be 8283_8283_8283_you)
remarks:    8283:4:198203 - do not announce the route over any BGP sessions with AS 198203
remarks:    (notice how you can 32-bit ASNs? :-)
remarks:
admin-c:    CLUE1-RIPE
tech-c:     CLUE1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COLOCLUE-MNT
created:    2003-06-23T14:40:34Z
last-modified: 2022-09-23T08:08:40Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-NC22-RIPE
org-name:    Netwerkvereniging Coloclue
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Frans Duwaerstraat 34
address:    1318 AC
address:    Almere
address:    NETHERLANDS
phone:     +31651387718
admin-c:    CLUE1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    COLOCLUE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     COLOCLUE-MNT
abuse-c:    CLUE1-RIPE
created:    2009-01-12T10:50:13Z
last-modified: 2020-12-16T12:52:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Netwerkvereniging Coloclue
address:    Frans Duwaerstraat 34
address:    1318AC Almere
address:    Netherlands
phone:     +31651387718
abuse-mailbox: abuse@coloclue.net
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    Operational issues: routers@coloclue.net
remarks:    Abuse issues: abuse@coloclue.net
remarks:    -----------------------------------------------------
admin-c:    PDW-RIPE
admin-c:    MWTS1-RIPE
admin-c:    PDW-RIPE
admin-c:    TIJN-RIPE
admin-c:    LUJE-RIPE
admin-c:    MS44437-RIPE
tech-c:     NMR5-RIPE
tech-c:     PDW-RIPE
tech-c:     JVI-RIPE
tech-c:     TIJN-RIPE
tech-c:     BCKR1-RIPE
tech-c:     LUJE-RIPE
tech-c:     MS44437-RIPE
nic-hdl:    CLUE1-RIPE
mnt-by:     COLOCLUE-MNT
created:    2009-02-24T12:16:45Z
last-modified: 2021-06-04T14:06:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]