| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UniVie AS760

as-block:    AS760 - AS761
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:08Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS760
as-name:    UniVie
org:      ORG-VUCC1-RIPE
descr:     University of Vienna, Austria
descr:     AT
remarks:    =======================================================
remarks:    Use AS1853 as upstream
import:     from AS1853 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1853 announce AS-UNIVIE
default:    to AS1853 action pref=100; networks { 192.153.177.0/24 }
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1853 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1853 announce AS-UNIVIE
remarks:    =======================================================
remarks:    Use AS1764 (nextlayer.at) as upstream
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1764 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1764 announce AS-UNIVIE
remarks:    =======================================================
remarks:    Peer Community DNS Anycast Instance
mp-import:   afi any.unicast from AS42909 accept AS42909
mp-export:   afi any.unicast to AS42909 announce {}
remarks:    =======================================================
remarks:    Peer NICAT-Minicast
mp-import:   afi any.unicast from AS201612 accept AS201612
mp-export:   afi any.unicast to AS201612 announce {}
remarks:    =======================================================
remarks:    Peer BlizzNet
import:     from AS29287 accept AS29287 OR { 10.100.22.0/23^24, 10.100.24.0/23^24, 10.0.22.0/24, 10.252.253.0/24, 172.26.0.0/24 }
export:     to AS29287 announce AS-UNIVIE AND NOT { 193.170.1.0/24^24-32 }
remarks:    =======================================================
admin-c:    UK6107-RIPE
tech-c:     VUN1-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     AS760-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:16:19Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VUCC1-RIPE
org-name:    Vienna University Computer Center
org-type:    OTHER
address:    Vienna University Computer Center
address:    Universitaetsstrasse 7 (NIG)
address:    A-1010 Vienna
address:    Austria
phone:     +43 1 4277 14001
fax-no:     +43 1 4277 9140
admin-c:    UB1083-RIPE
tech-c:     VUN1-RIPE
abuse-c:    VUA4-RIPE
mnt-ref:    AS760-MNT
mnt-ref:    ACONET-LIR-MNT
mnt-by:     ACONET-LIR-MNT
mnt-by:     AS760-MNT
created:    2004-08-23T07:36:55Z
last-modified: 2017-10-30T14:34:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Vienna University NOC
org:      ORG-VUCC1-RIPE
address:    Vienna University Computer Center
address:    Universitaetsstrasse 7 (NIG)
address:    A-1010 Vienna
address:    Austria
phone:     +43 1 4277 14042
fax-no:     +43 1 4277 9140
admin-c:    UK6107-RIPE
tech-c:     MB36986-RIPE
tech-c:     DS6450-RIPE
tech-c:     TR2010-RIPE
tech-c:     RH3537-RIPE
tech-c:     MS31156-RIPE
tech-c:     AC22781-RIPE
tech-c:     RK7024-RIPE
tech-c:     MG16931-RIPE
tech-c:     JD7252-RIPE
tech-c:     SC17130-RIPE
remarks:    Please send abuse reports to security.zid@univie.ac.at
nic-hdl:    VUN1-RIPE
mnt-by:     AS760-MNT
mnt-by:     ACONET-LIR-MNT
created:    2008-08-04T14:13:33Z
last-modified: 2015-04-08T11:47:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ulrich Kiermayr
org:      ORG-VUCC1-RIPE
address:    Vienna University Computer Center
address:    Universitaetsstrasse 7 (NIG)
address:    A-1010 Wien
address:    Austria
phone:     +43 1 4277 14020
fax-no:     +43 1 4277 9140
nic-hdl:    UK6107-RIPE
mnt-by:     ACONET-LIR-MNT
mnt-by:     AS760-MNT
created:    2002-08-05T13:48:49Z
last-modified: 2008-08-04T15:07:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]