| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ELISA-AS AS719

as-block:    AS719 - AS719
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:08Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS719
as-name:    ELISA-AS
descr:     Helsinki, Finland
org:      ORG-EO1-RIPE
descr:     PEERS
import:     from AS42 accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-ELISAFI RS-ELISAFI
import:     from AS702 accept AS702
export:     to AS702 announce AS-ELISAFI RS-ELISAFI
import:     from AS1741 accept AS-FUNET
export:     to AS1741 announce AS-ELISAFI RS-ELISAFI
import:     from AS1759 accept AS-TSF-Global AS-TSF-National
export:     to AS1759 announce AS-ELISAFI RS-ELISAFI
import:     from AS1780 accept AS1780
export:     to AS1780 announce AS-ELISAFI RS-ELISAFI
import:     from AS2603 accept AS-NORDUNET
export:     to AS2603 announce AS-ELISAFI RS-ELISAFI
import:     from AS3292 accept AS-TDCNET
export:     to AS3292 announce AS-ELISAFI RS-ELISAFI
import:     from AS3856 accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-ELISAFI RS-ELISAFI
import:     from AS5400 accept AS-BT-EU
export:     to AS5400 announce AS-ELISAFI RS-ELISAFI
import:     from AS8674 accept RS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8674 announce AS-ELISAFI RS-ELISAFI
import:     from AS16302 accept AS-SUOMICOM
export:     to AS16302 announce AS-ELISAFI RS-ELISAFI
import:     from AS16086 accept AS16086:AS-CUST
export:     to AS16086 announce AS-ELISAFI RS-ELISAFI
import:     from AS26415 accept AS-GTLD
export:     to AS26415 announce AS-ELISAFI RS-ELISAFI
import:     from AS29432 accept AS29432:AS-PEERING
export:     to AS29432 announce AS-ELISAFI RS-ELISAFI
import:     from AS42909 accept AS42909
export:     to AS42909 announce AS-ELISAFI RS-ELISAFI
import:     from AS43558 accept AS43558
export:     to AS43558 announce AS-ELISAFI RS-ELISAFI
import:     from AS197032 accept AS197032:AS-ALL
export:     to AS197032 announce AS-ELISAFI RS-ELISAFI
descr:     PRIVATEPEERS
import:     from AS1759 accept AS-TSF-Customers
export:     to AS1759 announce AS-ELISAFI RS-ELISAFI
import:     from AS16086 accept AS16086:AS-CUST
export:     to AS16086 announce AS-ELISAFI RS-ELISAFI
descr:     CUSTOMERS
import:     from AS1234 accept AS1234
export:     to AS1234 announce ANY
import:     from AS1780 accept AS1780
export:     to AS1780 announce ANY
import:     from AS2129 accept AS2129
export:     to AS2129 announce ANY
import:     from AS4878 accept AS4878
export:     to AS4878 announce ANY
import:     from AS5420 accept AS5420
export:     to AS5420 announce ANY
import:     from AS24809 accept AS24809
export:     to AS24809 announce ANY
import:     from AS30754 accept AS30754
export:     to AS30754 announce ANY
import:     from AS62254 accept AS62254
export:     to AS62254 announce ANY
import:     from AS60354 accept AS-RICHIE
export:     to AS60354 announce ANY
import:     from AS8145 accept AS8145
export:     to AS8145 announce ANY
import:     from AS8983 accept AS8983
export:     to AS8983 announce ANY
import:     from AS20798 accept AS20798
export:     to AS20798 announce ANY
import:     from AS21348 accept AS21348
export:     to AS21348 announce ANY
import:     from AS25391 accept AS25391
export:     to AS25391 announce ANY
import:     from AS28883 accept AS28883
export:     to AS28883 announce ANY
import:     from AS29243 accept AS-MMD
export:     to AS29243 announce ANY
import:     from AS29293 accept AS29293
export:     to AS29293 announce ANY
import:     from AS29432 accept AS29432
export:     to AS29432 announce ANY
import:     from AS30798 accept AS-TNNET
export:     to AS30798 announce ANY
import:     from AS33801 accept AS33801
export:     to AS33801 announce ANY
import:     from AS34273 accept AS34273
export:     to AS34273 announce ANY
import:     from AS34387 accept AS34387
export:     to AS34387 announce ANY
import:     from AS39194 accept AS39194
export:     to AS39194 announce ANY
import:     from AS41242 accept AS41242
export:     to AS41242 announce ANY
import:     from AS41561 accept AS41561
export:     to AS41561 announce ANY
import:     from AS41701 accept AS41701
export:     to AS41701 announce ANY
import:     from AS41808 accept AS41808
export:     to AS41808 announce ANY
import:     from AS41993 accept AS-SET-CCF
export:     to AS41993 announce ANY
import:     from AS42885 accept AS42885
export:     to AS42885 announce ANY
import:     from AS42977 accept AS42977
export:     to AS42977 announce ANY
import:     from AS47983 accept AS47983
export:     to AS47983 announce ANY
import:     from AS48156 accept AS48156
export:     to AS48156 announce ANY
import:     from AS48299 accept AS48299
export:     to AS48299 announce ANY
import:     from AS48403 accept AS48403
export:     to AS48403 announce ANY
import:     from AS49282 accept AS-FICOLO
export:     to AS49282 announce ANY
import:     from AS49670 accept AS49670
export:     to AS49670 announce ANY
import:     from AS52004 accept AS52004
export:     to AS52004 announce ANY
import:     from AS52170 accept AS52170
export:     to AS52170 announce ANY
import:     from AS57066 accept AS57066
export:     to AS57066 announce ANY
import:     from AS58003 accept AS58003
export:     to AS58003 announce ANY
import:     from AS60156 accept AS60156
export:     to AS60156 announce ANY
import:     from AS60616 accept AS60616
export:     to AS60616 announce ANY
import:     from AS60846 accept AS60846
export:     to AS60846 announce ANY
import:     from AS61355 accept AS61355
export:     to AS61355 announce ANY
import:     from AS136907 accept AS136907
export:     to AS136907 announce ANY
import:     from AS197115 accept AS197115
export:     to AS197115 announce ANY
import:     from AS197930 accept AS197930
export:     to AS197930 announce ANY
import:     from AS198024 accept AS198024
export:     to AS198024 announce ANY
import:     from AS198243 accept AS198243
export:     to AS198243 announce ANY
import:     from AS198443 accept AS198443
export:     to AS198443 announce ANY
import:     from AS198936 accept AS198936
export:     to AS198936 announce ANY
import:     from AS200087 accept AS200087
export:     to AS200087 announce ANY
import:     from AS200444 accept AS200444
export:     to AS200444 announce ANY
import:     from AS200711 accept AS200711
export:     to AS200711 announce ANY
import:     from AS200905 accept AS200905
export:     to AS200905 announce ANY
import:     from AS201070 accept AS201070
export:     to AS201070 announce ANY
import:     from AS201422 accept AS201422
export:     to AS201422 announce ANY
import:     from AS201557 accept AS201557
export:     to AS201557 announce ANY
import:     from AS203609 accept AS203609
export:     to AS203609 announce ANY
import:     from AS204002 accept AS204002
export:     to AS204002 announce ANY
import:     from AS204779 accept AS-LOCALNETFI
export:     to AS204779 announce ANY
import:     from AS205709 accept AS205709
export:     to AS205709 announce ANY
import:     from AS206175 accept AS206175
export:     to AS206175 announce ANY
import:     from AS206520 accept AS206520
export:     to AS206520 announce ANY
import:     from AS206734 accept AS206734
export:     to AS206734 announce ANY
import:     from AS206927 accept AS206927
export:     to AS206927 announce ANY
import:     from AS207038 accept AS207038
export:     to AS207038 announce ANY
import:     from AS207041 accept AS207038
export:     to AS207041 announce ANY
import:     from AS207282 accept AS207282
export:     to AS207282 announce ANY
import:     from AS207425 accept AS207425
export:     to AS207425 announce ANY
import:     from AS207670 accept AS207670
export:     to AS207670 announce ANY
import:     from AS208987 accept AS208987
export:     to AS208987 announce ANY
import:     from AS211848 accept AS211848
export:     to AS211848 announce ANY
import:     from AS212881 accept AS212881
export:     to AS212881 announce ANY
admin-c:    KH-RIPE
tech-c:     KH-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RIPE-NCC-LEGACY-MNT
mnt-by:     ELISA-MNT
created:    2002-06-24T11:46:39Z
last-modified: 2022-06-20T13:05:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EO1-RIPE
org-name:    Elisa Oyj
country:    FI
org-type:    LIR
address:    PL 40
address:    00061
address:    ELISA
address:    FINLAND
phone:     +3581026000
fax-no:     +35810804400
admin-c:    RJ390-RIPE
admin-c:    JIT3-RIPE
mnt-ref:    ELISA-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ELISA-MNT
abuse-c:    KH-RIPE
created:    2004-04-17T11:19:34Z
last-modified: 2020-12-16T13:21:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Elisa Hostmaster
address:    Elisa Oyj
admin-c:    RJ390-RIPE
tech-c:     RJ390-RIPE
nic-hdl:    KH-RIPE
abuse-mailbox: abuse@elisa.fi
mnt-by:     ELISA-MNT
created:    2002-05-24T07:04:09Z
last-modified: 2016-10-22T08:41:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]