| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.238.176 (lg) / ec2-18-206-238-176.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:eeb0::12ce:eeb0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DialTelecomRO AS6910

as-block:    AS6880 - AS6911
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS6910
as-name:    DialTelecomRO
org:      ORG-DCSS4-RIPE
remarks:    ****************************
remarks:    Available BGP Communities for Customers:
remarks:    6910:999 - no advertise to Upstreams
remarks:    6910:10x - prepend 'x' times to Upstreams [x=1-3]
remarks:    6910:10000 - Blackhole traffic - only /32 blocks
remarks:    ****************************
import:     from AS6762 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6453 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6746 action pref=400; accept AS-ASTRAL
import:     from AS20530 action pref=400; accept AS-ROMANIA
import:     from AS6663 action pref=400; accept AS-STARNETSRO
import:     from AS8751 action pref=400; accept AS-MEDIASAT
import:     from AS30890 action pref=400; accept AS-EVOLVA
import:     from AS12310 action pref=400; accept AS-INES-RO
import:     from AS9050 action pref=400; accept AS-RTD
import:     from AS34060 action pref=500; accept AS-TCCFR
import:     from AS13181 action pref=500; accept AS13181
import:     from AS39581 action pref=500; accept AS39581
import:     from AS41210 action pref=500; accept AS41210
import:     from AS42200 action pref=500; accept AS42200
import:     from AS44148 action pref=500; accept AS44148
import:     from AS42026 action pref=500; accept AS42026
import:     from AS48865 action pref=500; accept AS48865
import:     from AS49379 action pref=500; accept AS49379
import:     from AS51808 action pref=500; accept AS51808
import:     from AS34904 action pref=500; accept AS34904
import:     from AS24109 action pref=500; accept AS24109
import:     from AS34176 action pref=500; accept AS34176
import:     from AS50912 action pref=500; accept AS50912
import:     from AS51244 action pref=500; accept AS51244
import:     from AS15972 action pref=500; accept AS15972
import:     from AS51881 action pref=500; accept AS51881
import:     from AS24712 action pref=500; accept AS24712
import:     from AS51974 action pref=500; accept AS51974
import:     from AS44826 action pref=500; accept AS44826
import:     from AS44719 action pref=500; accept AS44719
import:     from AS47230 action pref=500; accept AS47230
import:     from AS20930 action pref=500; accept AS20930
import:     from AS56971 action pref=500; accept AS56971
import:     from AS39895 action pref=500; accept AS39895
import:     from AS39543 action pref=500; accept AS39543
import:     from AS48165 action pref=500; accept AS48165
import:     from AS50642 action pref=500; accept AS50642
import:     from AS39803 action pref=500; accept AS39803
import:     from AS57646 action pref=500; accept AS57646
import:     from AS39105 action pref=500; accept AS39105
import:     from AS58028 action pref=500; accept AS58028
import:     from AS58180 action pref=500; accept AS58180
import:     from AS39503 action pref=500; accept AS39503
import:     from AS43035 action pref=500; accept AS43035
import:     from AS42452 action pref=500; accept AS42452
import:     from AS50275 action pref=500; accept AS50275
import:     from AS43768 action pref=500; accept AS43768
import:     from AS49471 action pref=500; accept AS49471
import:     from AS47220 action pref=500; accept AS47220
import:     from AS34067 action pref=500; accept AS34067
import:     from AS61278 action pref=500; accept AS61278
import:     from AS56406 action pref=500; accept AS56406
import:     from AS58023 action pref=500; accept AS58023
import:     from AS35453 action pref=500; accept AS35453
import:     from AS61050 action pref=500; accept AS61050
import:     from AS33829 action pref=500; accept AS33829
import:     from AS50612 action pref=500; accept AS50612
import:     from AS56970 action pref=500; accept AS56970
export:     to AS6762 announce AS-DIALTELECOMRO
export:     to AS6453 announce AS-DIALTELECOMRO
export:     to AS6746 announce AS-DIALTELECOMRO
export:     to AS20530 announce AS-DIALTELECOMRO
export:     to AS6663 announce AS-DIALTELECOMRO
export:     to AS8751 announce AS-DIALTELECOMRO
export:     to AS30890 announce AS-DIALTELECOMRO
export:     to AS35347 announce AS-DIALTELECOMRO
export:     to AS24718 announce AS-DIALTELECOMRO
export:     to AS21294 announce AS-DIALTELECOMRO
export:     to AS12310 announce AS-DIALTELECOMRO
export:     to AS9050 announce AS-DIALTELECOMRO
export:     to AS20616 announce AS-DIALTELECOMRO
export:     to AS13181 announce ANY
export:     to AS39581 announce ANY
export:     to AS41210 announce ANY
export:     to AS42200 announce ANY
export:     to AS44148 announce ANY
export:     to AS42026 announce ANY
export:     to AS48865 announce ANY
export:     to AS49379 announce ANY
export:     to AS51808 announce ANY
export:     to AS34904 announce ANY
export:     to AS24109 announce ANY
export:     to AS34176 announce ANY
export:     to AS50912 announce ANY
export:     to AS51244 announce ANY
export:     to AS15972 announce ANY
export:     to AS51881 announce ANY
export:     to AS24712 announce ANY
export:     to AS51974 announce ANY
export:     to AS44826 announce ANY
export:     to AS44719 announce ANY
export:     to AS47230 announce ANY
export:     to AS20930 announce ANY
export:     to AS56971 announce ANY
export:     to AS39895 announce ANY
export:     to AS39543 announce ANY
export:     to AS48165 announce ANY
export:     to AS50642 announce ANY
export:     to AS39803 announce ANY
export:     to AS57646 announce ANY
export:     to AS39105 announce ANY
export:     to AS58028 announce ANY
export:     to AS58180 announce ANY
export:     to AS39503 announce ANY
export:     to AS43035 announce ANY
export:     to AS42452 announce ANY
export:     to AS50275 announce ANY
export:     to AS43768 announce ANY
export:     to AS49471 announce ANY
export:     to AS47220 announce ANY
export:     to AS34067 announce ANY
export:     to AS61278 announce ANY
export:     to AS56406 announce ANY
export:     to AS58023 announce ANY
export:     to AS35453 announce ANY
export:     to AS61050 announce ANY
export:     to AS33829 announce ANY
export:     to AS50612 announce ANY
export:     to AS56970 announce ANY
remarks:    For peering issues : ipadmin@akta.ro
remarks:    For abuse issues : abuse@digitalcable.ro
admin-c:    DCSH-RIPE
tech-c:     DCSH-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DIAL-TELECOM-MNT
created:    2002-10-02T11:24:33Z
last-modified: 2020-02-05T09:28:48Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DCSS4-RIPE
org-name:    Digital Cable Systems S.A.
org-type:    LIR
address:    Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 10A
address:    020337
address:    Bucharest
address:    ROMANIA
phone:     +40215296001
fax-no:     +40215893452
abuse-c:    DCSR6-RIPE
mnt-ref:    DCS-NET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DCS-NET-MNT
created:    2014-09-02T07:55:59Z
last-modified: 2017-01-13T12:21:35Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Digital Cable Systems Hostmaster
address:    DIGITAL CABLE SYSTEMS SA
address:    Conect Business Center, B-dul Dimitrie Pompei nr. 10A
address:    Bucuresti, 020337, Romania
phone:     +40 21 5296400
phone:     +40 21 5892022
fax-no:     +40 21 5296402
admin-c:    AA34825-RIPE
admin-c:    IV1951-RIPE
admin-c:    VN3433-RIPE
admin-c:    TS39753-RIPE
tech-c:     VN3433-RIPE
tech-c:     IV1951-RIPE
tech-c:     TS39753-RIPE
nic-hdl:    DCSH-RIPE
abuse-mailbox: abuse@digitalcable.ro
mnt-by:     DCS-NET-MNT
created:    2013-11-01T16:57:00Z
last-modified: 2019-09-05T07:18:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]