| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SERVER_SWISS AS6898

as-block:    AS6880 - AS6911
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS6898
as-name:    SERVER_SWISS
org:      ORG-SS1024-RIPE
import:     from AS44160 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS39533 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS56786 accept ANY
import:     from AS41327 accept ANY
import:     from AS-ANY accept ANY
export:     to AS44160 announce AS-6898
export:     to AS41327 announce AS-6898
export:     to AS3257 announce AS-6898
export:     to AS39533 announce AS-6898
export:     to AS6939 announce AS-6898
export:     to AS56786 announce AS-6898
export:     to AS-ANY announce AS-6898
import-via:   AS6898 from AS-ANY accept ANY
import-via:   AS-6898 from AS-ANY accept ANY
mp-import:   afi ipv4.multicast from AS-ANY accept ANY
mp-export:   afi ipv4.multicast to AS-ANY announce AS-6898
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS-ANY accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS-ANY announce AS-6898
mp-import:   afi ipv6.multicast from AS-ANY accept ANY
mp-export:   afi ipv6.multicast to AS-ANY announce AS-6898
admin-c:    MB48766-RIPE
tech-c:     MB48766-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ch-lss-1
created:    2008-04-01T07:47:27Z
last-modified: 2021-11-27T22:11:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SS1024-RIPE
org-name:    SERVER.swiss Sagl
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Vicolo Concordia 1
address:    6932
address:    Lugano
address:    SWITZERLAND
phone:     +41912913100
admin-c:    MB48766-RIPE
tech-c:     MB48766-RIPE
abuse-c:    AR56225-RIPE
mnt-ref:    mnt-ch-lss-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ch-lss-1
created:    2019-10-15T11:17:28Z
last-modified: 2020-12-16T12:33:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Marco Bellini
address:    Vicolo Concordia 1
address:    6932
address:    Lugano
address:    SWITZERLAND
phone:     +41912913100
nic-hdl:    MB48766-RIPE
mnt-by:     mnt-ch-lss-1
created:    2019-10-15T11:17:26Z
last-modified: 2019-10-15T11:17:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]