| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TENET-AS AS6876

as-block:    AS6714 - AS6878
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS6876
as-name:    TENET-AS
org:      ORG-TNC2-RIPE
import:     from AS35320 action pref=100; accept ANY RS-default
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY RS-default
import:     from AS12883 action pref=100; accept ANY RS-default
import:     from AS15645 action pref=75; accept AS-UAIX
import:     from AS3255 action pref=50; accept AS-UARNET-CLIENTS
import:     from AS6703 action pref=50; accept AS-ALKAR
import:     from AS8192 action pref=50; accept AS-TM
import:     from AS8207 action pref=50; accept AS-PACO-TO-ODEX
import:     from AS8601 action pref=50; accept AS-UATELNET
import:     from AS6703 action pref=50; accept AS-VEGA-ODESSA
import:     from AS8856 action pref=50; accept AS-UKRNET
import:     from AS12294 action pref=50; accept AS12294:AS-ODESSA
import:     from AS15595 action pref=50; accept AS-SKYLINE-TO-ODEX AS41665
import:     from AS21219 action pref=100; accept ANY RS-default
import:     from AS25503 action pref=50; accept AS25503
import:     from AS34187 action pref=50; accept AS34187
import:     from AS34661 action pref=50; accept AS-BRIZ-TO-ODIX
import:     from AS39065 action pref=50; accept AS-SOHO-TO-ANY
import:     from AS41631 action pref=50; accept AS41631
import:     from AS41867 action pref=50; accept AS-GEONIC
import:     from AS43103 action pref=50; accept AS43103 AS41285 AS12687 AS43384 AS47799 AS41478
import:     from AS43166 action pref=50; accept AS43166
import:     from AS43266 action pref=50; accept AS43266 AS21149
import:     from AS44291 action pref=50; accept AS-INFOMIR
import:     from AS44722 action pref=50; accept AS44722
import:     from AS41544 action pref=50; accept AS-AS41544-UA
import:     from AS198314 action pref=50; accept AS198314
import:     from AS48924 action pref=50; accept AS48924
import:     from AS41665 action pref=50; accept AS-HOSTINGUA
import:     from AS21011 action pref=75; accept AS-AMS-IX-PEERS AS1200 AS-DECIX
import:     from AS47705 action pref=50; accept AS47705
import:     from AS59613 action pref=75; accept AS-UBNIX
import:     from AS44193 action pref=50; accept AS-ODIX
import:     from AS41375 action pref=50; accept AS41375
import:     from AS50952 action pref=50; accept ANY
import:     from AS52171 action pref=50; accept AS52171
import:     from AS28917 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31210 action pref=75; accept AS-DTEL-IX
import:     from AS202067 action pref=50; accept AS202067
import:     from AS15169 action pref=50; accept AS15169
import:     from AS28809 action pref=180; accept AS-NS-LUXOFT
import:     from AS41018 action pref=180; accept AS-OMNILANCE
import:     from AS6695 action pref=75; accept AS-DECIX
import:     from AS13188 action pref=50; accept AS13188
import:     from AS42 action pref=75; accept AS42
import:     from AS3856 action pref=75; accept AS3856
import:     from AS29442 action pref=75; accept AS-INETCOM-UA
export:     to AS21011 announce AS-TENET-UA
export:     to AS29442 announce AS-TENET-UA
export:     to AS42 announce AS-TENET-UA
export:     to AS3856 announce AS-TENET-UA
export:     to AS12883 announce AS-TENET-UA
export:     to AS48924 announce AS-TENET-UA
export:     to AS41665 announce AS-TENET-UA
export:     to AS198314 announce ANY RS-default
export:     to AS41544 announce ANY RS-default
export:     to AS35320 announce AS-TENET-UA
export:     to AS9002 announce AS-TENET-UA
export:     to AS15645 announce AS-TENET-UA
export:     to AS3255 announce AS-TENET-UA
export:     to AS6703 announce AS-TENET-UA
export:     to AS8192 announce AS-TENET-UA
export:     to AS8207 announce AS-TENET-UA
export:     to AS8601 announce AS-TENET-UA
export:     to AS6703 announce AS-TENET-UA
export:     to AS8856 announce AS-TENET-UA
export:     to AS12294 announce AS-TENET-UA
export:     to AS13234 announce ANY
export:     to AS15595 announce AS-TENET-UA
export:     to AS21219 announce AS-TENET-UA
export:     to AS25503 announce AS-TENET-UA
export:     to AS34187 announce AS-TENET-UA
export:     to AS34661 announce AS-TENET-UA
export:     to AS39065 announce AS-TENET-UA
export:     to AS41631 announce AS-TENET-UA
export:     to AS41867 announce AS-TENET-UA
export:     to AS43103 announce AS-TENET-UA
export:     to AS43166 announce ANY
export:     to AS43266 announce AS-TENET-UA
export:     to AS44291 announce AS-TENET-UA
export:     to AS44722 announce AS-TENET-UA
export:     to AS47705 announce AS-TENET-UA
export:     to AS59613 announce AS-TENET-UA RS-default
export:     to AS44193 announce AS-TENET-UA
export:     to AS41375 announce RS-default
export:     to AS52171 announce ANY RS-default
export:     to AS50952 announce AS-TENET-UA
export:     to AS28917 announce AS-TENET-UA
export:     to AS31210 announce AS-TENET-UA
export:     to AS202067 announce RS-default
export:     to AS15169 announce AS-TENET-UA
export:     to AS28809 announce RS-default
export:     to AS41018 announce AS-ODIX
export:     to AS6695 announce AS-TENET-UA
import:     from AS-TENET-DE-CIX-PEERS action pref=75; accept <^PeerAS+ .*> AND NOT RS-default
export:     to AS-TENET-DE-CIX-PEERS announce AS-TENET-UA
export:     to AS13188 announce AS-TENET-UA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS-TENET-DE-CIX-PEERS action pref=75; accept <^PeerAS+ .*> AND NOT RS-default
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29442 action pref=75; accept AS-INETCOM-UA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS-TENET-DE-CIX-PEERS announce AS-TENET-UA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29442 announce AS-TENET-UA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28917 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6876 2A04:2C00:1:8000::1 at 2a04:2C00:1:8000::6 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6876 2A04:2C00:1:8000::6 at 2a04:2C00:1:8000::3 accept RS-default
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28917 announce AS-TENET-UA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6876 2A04:2C00:1:8000::6 at 2a04:2C00:1:8000::3 announce AS-TENET-UA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 action pref=75; accept AS-DTEL-IX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31210 announce AS-TENET-UA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35320 action pref=100; accept ANY RS-default
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6876 2A04:2C00:1:8000::3 at 2a04:2C00:1:8000::6 accept AS-TENET-UA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35320 announce AS-TENET-UA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6876 2A04:2C00:1:8000::1 at 2a04:2C00:1:8000::6 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6876 2A04:2C00:1:8000::3 at 2a04:2C00:1:8000::6 announce RS-default
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 action pref=75; accept AS-DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 announce AS-TENET-UA
admin-c:    TNT-UA
tech-c:     TNT-UA
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS6876-MNT
created:    2002-06-25T08:48:31Z
last-modified: 2017-11-15T09:17:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TNC2-RIPE
org-name:    TENET Scientific Production Enterprise LLC
country:    UA
org-type:    LIR
address:    Bolshaya Arnautskaya 2A
address:    65012
address:    Odessa
address:    UKRAINE
phone:     +380 487305300
phone:     +380 487305333
fax-no:     +380 487305302
admin-c:    ET8-RIPE
admin-c:    OE5-RIPE
abuse-c:    TNT-UA
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS6876-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS6876-MNT
created:    2004-04-17T12:10:03Z
last-modified: 2020-12-16T12:27:38Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TeNeT Crew
address:    TeNeT Telecommunication Company
address:    65012, 2-a Bolshaya Arnautskaya Str
address:    Odessa, Ukraine
admin-c:    OE5-RIPE
tech-c:     ET8-RIPE
tech-c:     AVB497-RIPE
nic-hdl:    TNT-UA
abuse-mailbox: abuse@te.net.ua
mnt-by:     AS6876-MNT
created:    2010-09-27T12:59:20Z
last-modified: 2019-01-31T12:07:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]