| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.250.73 (lg) / ec2-3-238-250-73.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:fa49::3ee:fa49 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LIBRUM-AS AS6873

as-block:    AS6714 - AS6878
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS6873
as-name:    LIBRUM-AS
org:      ORG-LIB1-RIPE
import:     from AS15857 accept ANY
export:     to AS15857 announce AS6873
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS8246 announce AS6873
import:     from AS8246 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS6873
admin-c:    KK2356-RIPE
tech-c:     KK2356-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     NETRONIK-MNT
created:    2009-07-27T13:52:34Z
last-modified: 2020-03-11T09:35:03Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-LIB1-RIPE
org-name:    Librum Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Moniuszki 7A/6
address:    58-506 Jelenia Gora
address:    Poland
abuse-c:    AR25834-RIPE
admin-c:    KK2356-RIPE
tech-c:     KK2356-RIPE
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-ref:    NETRONIK-MNT
mnt-by:     NETRONIK-MNT
created:    2009-07-22T13:13:23Z
last-modified: 2022-12-01T16:35:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Krzysztof Kica
address:    Librum Sp. z o.o.
address:    ul. Moniuszki 7A/6
address:    58-506 Jelenia Gora
address:    Poland
phone:     +48 75 7546760
phone:     +48 75 7546775
nic-hdl:    KK2356-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2006-09-01T09:59:35Z
last-modified: 2021-09-21T11:34:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]