| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.117.1 (lg) / ec2-3-239-117-1.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:7501::3ef:7501 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SK-TELEKOM AS6855

as-block:    AS6714 - AS6878
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS6855
as-name:    SK-TELEKOM
descr:     Slovak Telekom / T-Mobile CZ
org:      ORG-ST4-RIPE
remarks:    --------------
remarks:    -- Upstream --
remarks:    --------------
import:     from AS3320 action pref=60; accept ANY
import:     from AS1299 action pref=60; accept ANY
remarks:    -------------
remarks:    -- Peering --
remarks:    -------------
import:     from AS-SIXSTIP-SET action pref=70; accept ANY
remarks:    ----------------
remarks:    -- Upstream --
remarks:    --------------
export:     to AS3320 announce AS-SLOVAK
export:     to AS1299 announce AS-SLOVAK
export:     to AS5588 announce AS13036
remarks:    -------------
remarks:    -- Peering --
remarks:    -------------
export:     to AS-SIXSTIP-SET announce AS-SLOVAK
remarks:    ----------------
default:    to AS3320 action pref=100; networks ANY
remarks:    ==============================
remarks:    Communities to control traffic
remarks:    6855:1101 Do not announce to SIX
remarks:    6855:1102 Do not announce to DT AS3320
remarks:    6855:1107 Do not announce to TeliaSonera AS1299
remarks:    6855:1201 Prepend 6855 when announcing to SIX
remarks:    6855:1202 Prepend 6855 when announcing to AS3320
remarks:    6855:1207 Prepend 6855 when announcing to AS1299
remarks:    6855:1301 Prepend 6855 6855 when announcing to SIX
remarks:    6855:1302 Prepend 6855 6855 when announcing to AS3320
remarks:    6855:1307 Prepend 6855 6855 when announcing to AS1299
remarks:    6855:50 SET_LOCAL_PREFERENCE to 50
remarks:    6855:90 SET_LOCAL_PREFERENCE to 90
remarks:    LOC_PREF settings
remarks:    50 Customer routes - GLOBAL BACKUP
remarks:    60 Upstream providers
remarks:    70 Peering partners
remarks:    90 Customer routes - BACKUP links with ST AS6855
remarks:    100 Customer routes - PRIMARY connections
remarks:    Other:
remarks:    DSCP = 0 on ANY connection
remarks:    (upstream, peer, customers, dial customers, VPN customers)
remarks:    ================
remarks:    Route colouring:
remarks:    6855:2401 Routes from SIX peering
remarks:    6855:2402 Routes from DT
remarks:    6855:2407 Routes from TeliaSonera
remarks:    6855:2700 Default route
remarks:    POP NAME POP ID PA comm strings PI comm strings
remarks:     xx 6855:26xx 6855:25xx
remarks:    ==================================================
admin-c:    STIP-RIPE
tech-c:     STIP-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SK-TELECOM-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-11-02T09:17:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ST4-RIPE
org-name:    Slovak Telekom, a.s.
country:    SK
org-type:    LIR
address:    Bajkalska 28
address:    817 62
address:    Bratislava
address:    SLOVAKIA
phone:     +421258823205
mnt-ref:    SK-TELECOM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SK-TELECOM-MNT
admin-c:    JK1887-RIPE
admin-c:    RJAR-RIPE
admin-c:    SI261-RIPE
admin-c:    MM34621-RIPE
admin-c:    MB1059-RIPE
abuse-c:    STIP-RIPE
created:    2004-04-17T12:06:36Z
last-modified: 2022-08-11T13:54:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Slovak Telecom Network Administrator
address:    Slovak Telekom, a.s.
address:    Bajkalska 28, 81762 Bratislava, Slovak republic
abuse-mailbox: abuse@telekom.sk
admin-c:    JK1887-RIPE
tech-c:     JK1887-RIPE
tech-c:     MM34621-RIPE
tech-c:     RJAR-RIPE
nic-hdl:    STIP-RIPE
mnt-by:     SK-TELECOM-MNT
created:    2002-10-14T08:17:59Z
last-modified: 2015-05-12T11:27:29Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]