| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.16.210 (lg) / ec2-3-237-16-210.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:10d2::3ed:10d2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FLIRBLE-AS AS6838

as-block:    AS6714 - AS6878
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS6838
as-name:    FLIRBLE-AS
org:      ORG-CLU2-RIPE
import:     from AS4589
        action pref=100;
        accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS36236
        action pref=100;
        accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS4589
        announce AS-FLIX
export:     to AS36236
        announce AS-FLIX
admin-c:    CL60-RIPE
admin-c:    JPC6-RIPE
tech-c:     CL60-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     JPC6-RIPE
mnt-by:     FLIRBLE-MNT
created:    2002-02-26T16:47:21Z
last-modified: 2019-12-04T11:17:02Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-HUL7-RIPE

organisation:  ORG-CLU2-RIPE
org-name:    Christopher Luke
org-type:    OTHER
address:    913 E Moss Mill Rd
address:    Galloway, NJ 08205
address:    United States of America
phone:     +1 609 225 5274
abuse-c:    AC32567-RIPE
admin-c:    CL60-RIPE
tech-c:     CL60-RIPE
mnt-ref:    FLIRBLE-MNT
mnt-by:     FLIRBLE-MNT
created:    2015-10-12T16:46:40Z
last-modified: 2016-05-13T10:44:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Chris Luke
address:    1800 Bishops Gate Blvd
address:    Mt. Laurel, NJ 08054
address:    USA
phone:     +1 609 225 5274
nic-hdl:    CL60-RIPE
mnt-by:     FLIRBLE-MNT
created:    2002-02-26T16:23:40Z
last-modified: 2015-09-04T16:43:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     James Cronin
address:    12 Duke's Road
address:    London WC1H 9AD
address:    England
address:    GB
phone:     +44 845 333 0160
fax-no:     +44 845 333 0160
nic-hdl:    JPC6-RIPE
mnt-by:     FLIRBLE-MNT
created:    2002-02-26T16:24:59Z
last-modified: 2003-02-10T12:51:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]