| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GVS-AS AS6833

as-block:    AS6714 - AS6878
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS6833
as-name:    GVS-AS
descr:     Am Wallgraben 135
descr:     70565 Stuttgart
org:      ORG-GVS1-RIPE
remarks:    **********************************************
remarks:    * Uplink sessions
remarks:    **********************************************
import:     from AS286 accept any
export:     to AS286 announce AS-GVS
import:     from AS34953 accept any
export:     to AS34953 announce AS-GVS
remarks:    **********************************************
remarks:    * Other BGP links (customers & peerings)
remarks:    **********************************************
import:     from AS198726 accept AS-komDSL-out
export:     to AS198726 announce any
remarks:    **********************************************
admin-c:    CF2847-RIPE
tech-c:     MB461-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GVS-MNT
mnt-by:     MNT-RELAIX
created:    2009-07-16T13:31:57Z
last-modified: 2018-09-04T10:43:00Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-GVS1-RIPE
org-name:    Terranets bw GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Am Wallgraben 135
address:    70565
address:    Stuttgart
address:    GERMANY
phone:     +4971178120
fax-no:     +4971178121467
abuse-c:    AR14589-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    GVS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GVS-MNT
created:    2008-08-05T22:19:23Z
last-modified: 2020-12-16T13:14:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Christoph Finkenberg
address:    terranets bw GmbH
address:    Am Wallgraben 135
address:    70565 Stuttgart
mnt-by:     GVS-MNT
phone:     +49 711 7812 0
nic-hdl:    CF2847-RIPE
created:    2008-08-05T22:05:43Z
last-modified: 2014-04-14T09:32:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Manfred Benz
address:    terranets bw GmbH
address:    Am Wallgraben 135
address:    70565 Stuttgart
address:    GERMANY
phone:     +49 711 7812-1550
fax-no:     +49 711 7812-1467
nic-hdl:    MB461-RIPE
mnt-by:     MNT-RELAIX
created:    2009-06-10T09:00:26Z
last-modified: 2014-04-14T09:34:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]