| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CRONON-BERLIN-AS AS6786

as-block:    AS6714 - AS6878
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS6786
as-name:    CRONON-BERLIN-AS
org:      ORG-CA1679-RIPE
remarks:    Cronon AG
remarks:    Pascalstr. 10
remarks:    D-10587 Berlin
remarks:    Germany
remarks:    =========================================================
remarks:    upstream providers:
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    STRATO AG
import:     from AS6724 accept ANY
export:     to AS6724 announce AS-CRONON-BERLIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6724 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6724 announce AS-CRONON-BERLIN
remarks:    =========================================================
remarks:    transit customers:
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    MINE Innovation Engineering GmbH
import:     from AS59867 accept AS59867
export:     to AS59867 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59867 accept AS59867
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59867 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    Xantaro Holding GmbH
import:     from AS203520 accept AS203520
export:     to AS203520 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS203520 accept AS203520
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS203520 announce ANY
remarks:    =========================================================
admin-c:    CRC-RIPE
tech-c:     CRC-RIPE
remarks:    was H/S/D/ Consult EDV Beratungsgesellschaft mbH, Berlin
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CRONON-MNT
member-of:   AS3320:AS-AUTH-PILOT-BLACKHOLE-FROM-AS6724
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-02-12T11:19:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CA1679-RIPE
org-name:    Cronon GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Otto-Ostrowski-Strasse 7
address:    10249
address:    Berlin
address:    GERMANY
phone:     +49 30 39802 -0
admin-c:    CRC-RIPE
tech-c:     CRC-RIPE
abuse-c:    CRC-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CRONON-MNT
mnt-ref:    STRATO-RZG-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CRONON-MNT
created:    2016-06-14T07:01:21Z
last-modified: 2022-05-06T11:38:24Z
source:     RIPE # Filtered
fax-no:     +49 30 39802-222

role:      RIPE contact Cronon AG
address:    Cronon AG
address:    Pascalstr. 10
address:    D-10587 Berlin
address:    Germany
phone:     +49 30 39802-0
abuse-mailbox: abuse@cronon.net
admin-c:    CM265-RIPE
tech-c:     CM265-RIPE
tech-c:     SOUL-RIPE
tech-c:     XX1-RIPE
nic-hdl:    CRC-RIPE
remarks:    ************************************************************
remarks:    * Please send abuse complaints to abuse@cronon.net     *
remarks:    * or fax +49-30-39802-222 ONLY.              *
remarks:    * Abuse reports to other e-mail addresses will be ignored. *
remarks:    ************************************************************
mnt-by:     CRONON-MNT
created:    2010-01-15T08:35:32Z
last-modified: 2010-01-15T08:35:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]