| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BDNET AS6782

as-block:    AS6714 - AS6878
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS6782
org:      ORG-IN7-RIPE
as-name:    BDNET
import:     from AS3301 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29518 accept ANY
import:     from AS44581 accept ANY
import:     from AS2831 action pref=100; accept AS-SUNET
import:     from AS210901 accept AS210901
export:     to AS3301 announce AS-BDNET
export:     to AS29518 announce AS-BDNET
export:     to AS44581 announce AS-BDNET
export:     to AS2831 announce AS-BDNET
default:    to AS3301 action pref=100; networks ANY
export:     to AS210901 announce AS-BDNET
admin-c:    FJN1-RIPE
tech-c:     FJN1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BD-NOC
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2022-02-28T15:07:04Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IN7-RIPE
org-name:    InformationsTeknik i Norrbotten AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Teknikvagen 3-13
address:    96150
address:    Boden
address:    SWEDEN
phone:     +4692169010
fax-no:     +4692157079
abuse-c:    AR17173-RIPE
admin-c:    PERO4-RIPE
admin-c:    TS2995-RIPE
mnt-ref:    BD-NOC
mnt-ref:    ABUNDO-NOC
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BD-NOC
created:    2004-04-17T12:03:45Z
last-modified: 2021-12-21T10:15:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Fredrik Johansson
address:    ITS
address:    Lulea University
address:    S-971 87 Lulea
address:    Sweden
phone:     +46 920 493389
nic-hdl:    FJN1-RIPE
mnt-by:     BD-NOC
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2013-09-27T06:57:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]