| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ONO-AS AS6739

as-block:    AS6714 - AS6878
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS6739
as-name:    ONO-AS
descr:     Cableuropa - ONO
import:     from AS1299 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS174 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS1273 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS3356 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS3352 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS29119 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS20838 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS16371 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS15169 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS12479 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS12357 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS12338 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS12430 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS-ONO-UPS action pref=100; accept ANY
import:     from AS-ONO-IPV6 action pref=100; accept ANY
remarks:    Peering Netflix
import:     from AS2906 accept AS2906
export:     to AS2906 announce AS-ONO-UPS
export:     to AS1299 announce AS-ONO-UPS
export:     to AS174 announce AS-ONO-UPS
export:     to AS1273 announce AS-ONO-UPS
export:     to AS3356 announce AS-ONO-UPS
export:     to AS3352 announce AS-ONO-UPS
export:     to AS29119 announce AS-ONO-UPS
export:     to AS20838 announce AS-ONO-UPS
export:     to AS16371 announce AS-ONO-UPS
export:     to AS15169 announce AS-ONO-UPS
export:     to AS12479 announce AS-ONO-UPS
export:     to AS12357 announce AS-ONO-UPS
export:     to AS12338 announce AS-ONO-UPS
export:     to AS12430 announce AS-ONO-UPS
export:     to AS-ONO-UPS announce ANY
export:     to AS-ONO-IPV6 announce ANY
org:      ORG-OA4-RIPE
admin-c:    OIM1-RIPE
tech-c:     OIM1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ONO-MNT
created:    2002-01-09T18:33:28Z
last-modified: 2018-09-04T09:50:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OA4-RIPE
org-name:    VODAFONE ONO, S.A.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    C/ AVILA, 35-41
address:    08005
address:    Barcelona
address:    SPAIN
phone:     +34 607133333
fax-no:     +34 935020509
admin-c:    OIM1-RIPE
admin-c:    FJ1656-RIPE
admin-c:    DHC4-RIPE
admin-c:    RRV18-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AIRTELNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AIRTELNET-MNT
abuse-c:    OA1773-RIPE
created:    2004-04-17T11:17:55Z
last-modified: 2020-12-16T12:49:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VODAFONE ONO IP MANAGER
address:    Avenida de Amrica 115
address:    E-28042 Madrid
address:    SPAIN
phone:     +34 607 13 33 33
nic-hdl:    OIM1-RIPE
mnt-by:     ONO-MNT
created:    2002-09-25T09:49:21Z
last-modified: 2017-10-03T10:07:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]