| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TMPL AS6714

as-block:    AS6714 - AS6878
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS6714
as-name:    TMPL
descr:     ul. Marynarska 12
descr:     02-674 Warsaw, Poland
org:      ORG-ITP1-RIPE
admin-c:    Pa5691-RIPE
tech-c:     Po1778-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS12912-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2022-03-23T13:36:33Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ITP1-RIPE
org-name:    T-Mobile Polska S.A.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Marynarska 12
address:    02-674
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48603693158
abuse-c:    AR16414-RIPE
mnt-ref:    AS8246-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8246-MNT
admin-c:    Pa5691-RIPE
created:    2004-04-17T11:47:30Z
last-modified: 2020-12-16T13:06:48Z
source:     RIPE # Filtered

role:      T-mobile.pl admins
address:    T-Mobile Polska S.A.
address:    Marynarska 12
address:    02-674 Warszawa
address:    POLAND
admin-c:    JU276-RIPE
admin-c:    GG16861-RIPE
admin-c:    DM34633-RIPE
abuse-mailbox: abuse@t-mobile.pl
mnt-by:     AS12912-MNT
tech-c:     JU276-RIPE
tech-c:     GG16861-RIPE
nic-hdl:    Pa5691-RIPE
created:    2011-01-14T07:15:13Z
last-modified: 2022-03-23T09:38:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      T-Mobile.pl operations
address:    T-Mobile Polska S.A.
address:    Marynarska 12
address:    02-674 Warszawa
address:    POLAND
mnt-by:     AS12912-MNT
abuse-mailbox: abuse@t-mobile.pl
admin-c:    JU276-RIPE
admin-c:    GG16861-RIPE
admin-c:    DM34633-RIPE
tech-c:     GG16861-RIPE
tech-c:     JU276-RIPE
tech-c:     DM34633-RIPE
nic-hdl:    Po1778-RIPE
created:    2011-01-14T07:18:23Z
last-modified: 2022-03-23T09:39:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]