| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HUNGARNET-SZEGED AS6711

as-block:    AS6656 - AS6712
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS6711
as-name:    HUNGARNET-SZEGED
descr:     Szeged University Association and
descr:     Connected regional institutes
org:      ORG-SA936-RIPE
import:     from AS1955 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2012 action pref=110; accept ANY
import:     from AS2012 action pref=60; accept AS2012
export:     to AS1955 announce AS6711
export:     to AS2012 announce AS6711
default:    to AS1955 action pref=100; networks ANY
default:    to AS2012 action pref=120; networks ANY
admin-c:    AB285
tech-c:     AB285
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS6711-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:12:44Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-HHAN1-RIPE

organisation:  ORG-SA936-RIPE
org-name:    University of Szeged
remarks:    University of Szeged
remarks:    Szegedi Tudomanyegyetem
org-type:    OTHER
address:    Dugonics ter 13. H-6720 Szeged Hungary
phone:     +36 62 544000
fax-no:     +36 62 546371
abuse-c:    AR19155-RIPE
mnt-ref:    AS6711-MNT
mnt-by:     AS6711-MNT
created:    2011-10-11T13:25:19Z
last-modified: 2015-04-10T09:43:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andras Borus
address:    University of Szeged
address:    Computer Centre
address:    Arpad ter 2.
address:    H-6720 Szeged
address:    Hungary
phone:     +36 62 544346
phone:     +36 62 544226
fax-no:     +36 62 420227
nic-hdl:    AB285
mnt-by:     AS6711-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2011-10-12T09:45:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]