| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.37 (lg) / ec2-18-232-179-37.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b325::12e8:b325 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ARCHERNET AS6698

as-block:    AS6656 - AS6712
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS6698
as-name:    ARCHERNET
org:      ORG-SOLO1-RIPE
import:     from AS39248 action pref=120; accept ANY
import:     from AS35320 action pref=120; accept ANY
import:     from AS197175 action pref=120; accept ANY
export:     to AS39248 announce AS6698
export:     to AS35320 announce AS6698
export:     to AS197175 announce AS6698
admin-c:    SOLO2-RIPE
tech-c:     SOLO2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SOLOMAHA-MNT
created:    2011-09-27T07:23:16Z
last-modified: 2018-09-04T11:05:33Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-SOLO1-RIPE
org-name:    SPD Solomaha Yuriy Vladimirovich
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    75830, Khersonska obl, s. Chervony chaban, vul. Latyshskih strelkov 79
abuse-c:    AR30337-RIPE
mnt-ref:    SOLOMAHA-MNT
mnt-by:     SOLOMAHA-MNT
created:    2011-09-12T14:13:59Z
last-modified: 2022-12-01T16:52:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Solomaha Yuriy Vladimirovich
address:    75830, Khersonska obl, s. Chervony chaban, vul. Latyshskih strelkov 79
phone:     +380504986110
nic-hdl:    SOLO2-RIPE
mnt-by:     SOLOMAHA-MNT
created:    2011-09-12T14:12:55Z
last-modified: 2015-01-25T10:38:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]