| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RTSNET-AS AS6694

as-block:    AS6656 - AS6712
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS6694
as-name:    RTSNET-AS
org:      ORG-RN4-RIPE
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-RTSNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-RTSNET
import:     from AS29226 accept ANY
export:     to AS29226 announce AS-RTSNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29226 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29226 announce AS-RTSNET
import:     from AS29076 accept ANY
export:     to AS29076 announce AS-RTSNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29076 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29076 announce AS-RTSNET
admin-c:    RNOC-ORG
tech-c:     RNOC-ORG
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RTSNET-NCC
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:16:43Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-RN4-RIPE
org-name:    Association of financial market participants "Nonprofit Partnership for the Development of Financial Market RTS"
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Dolgorukovskaya 38 str 1
address:    127006
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 8990173
fax-no:     +7 499 973-23-29
admin-c:    LEV1
admin-c:    RNOC-ORG
mnt-ref:    RTSNET-NCC
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RTSNET-NCC
abuse-c:    RNOC-ORG
created:    2004-04-17T11:57:39Z
last-modified: 2020-12-16T12:40:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RTSNET NOC
address:    Russian Trading System
address:    Dolgorukovskaya ul., d. 38, str. 1
address:    Moscow, Russia, 127006
tech-c:     KLP-RIPE
abuse-mailbox: net@rts.ru
nic-hdl:    RNOC-ORG
mnt-by:     RTSNET-NCC
created:    2002-01-29T12:55:25Z
last-modified: 2013-11-07T12:35:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]