| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PARTNERSERVICE-AS AS64492

as-block:    AS64396 - AS64495
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:35Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:35Z
source:     RIPE


aut-num:    AS64492
as-name:    PARTNERSERVICE-AS
org:      ORG-PL508-RIPE
sponsoring-org: ORG-IL432-RIPE
import:     from AS47895 accept ANY
export:     to AS47895 announce AS64492
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS3216 announce AS64492
import:     from AS57766 accept ANY
export:     to AS57766 announce AS64492
import:     from AS31163 accept ANY
export:     to AS31163 announce AS64492
admin-c:    PL14107-RIPE
tech-c:     PL14107-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2021-12-21T14:14:05Z
last-modified: 2022-02-25T05:37:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PL508-RIPE
org-name:    Partner-Service LLC
org-type:    OTHER
address:    pr-kt Ali-Gadzhi Akushinskogo, d. 30, kv. 187
address:    367027 Makhachkala
address:    Russia
abuse-c:    PL14107-RIPE
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2021-12-20T15:09:34Z
last-modified: 2021-12-20T15:22:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Partner-Service LLC
address:    pr-kt Ali-Gadzhi Akushinskogo, d. 30, kv. 187
address:    367027 Makhachkala
address:    Russia
abuse-mailbox: partner-2021@internet.ru
phone:     +7 960 4160606
nic-hdl:    PL14107-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2021-12-20T15:11:45Z
last-modified: 2021-12-20T15:11:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]