| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CONNECTBIT-AS AS64415

as-block:    AS64396 - AS64495
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:35Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:35Z
source:     RIPE


aut-num:    AS64415
as-name:    CONNECTBIT-AS
org:      ORG-AL365-RIPE
remarks:    ****************************************
remarks:    * Transit               *
remarks:    ****************************************
remarks:    * Cogent *
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-CONNECTBIT
remarks:    * HNS *
import:     from AS39537 accept ANY
export:     to AS39537 announce AS-CONNECTBIT
import:     from AS43689 action pref=400; accept ANY
export:     to AS43689 announce AS-CONNECTBIT
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS-CONNECTBIT
remarks:    * HE *
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-CONNECTBIT
remarks:    ****************************************
admin-c:    CN4000-RIPE
tech-c:     CN4000-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CONNECTBIT-MNT
created:    2016-09-05T09:31:55Z
last-modified: 2018-12-20T00:28:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AL365-RIPE
org-name:    Ashgoal Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Unit C, Queens Road
address:    EN5 4DJ
address:    Barnet
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442082755100
admin-c:    CN4000-RIPE
tech-c:     CN4000-RIPE
abuse-c:    CN4000-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CONNECTBIT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ASHGOAL-MNT
created:    2015-05-15T14:20:41Z
last-modified: 2023-02-09T12:06:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Connectbit.io NOC
address:    Ashgoal Limited t/a Connectbit
address:    Unit C, Queens Road
address:    Barnet
address:    EN5 4DJ
address:    United Kingdom
phone:     +44 (0) 844 245 9100
admin-c:    JD7333-RIPE
tech-c:     JD7333-RIPE
nic-hdl:    CN4000-RIPE
abuse-mailbox: abuse@ashgoal.com
mnt-by:     CONNECTBIT-MNT
created:    2017-01-05T23:58:34Z
last-modified: 2017-03-16T13:09:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]