| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WBB-AS AS62455

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62455
as-name:    WBB-AS
org:      ORG-Dl3-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-WICKLOW
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-WICKLOW
import:     from AS39122 accept AS-BLACKNIGHT # Blacknight
export:     to AS39122 announce AS-WICKLOW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-WICKLOW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2128 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2128 announce AS-WICKLOW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS-WICKLOW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39122 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39122 announce AS-WICKLOW
admin-c:    DGWB1-RIPE
tech-c:     DGWB1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DIGIWEB-MNT
created:    2013-09-17T14:48:23Z
last-modified: 2023-06-01T12:48:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Dl3-RIPE
org-name:    Digiweb ltd
country:    IE
org-type:    LIR
address:    Unit 1 College Business and Technology Park
address:    D15
address:    Dublin
address:    IRELAND
phone:     +353429393300
fax-no:     +353429396410
mnt-ref:    DIGIWEB-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DIGIWEB-MNT
admin-c:    SP6591-RIPE
admin-c:    EOC1
abuse-c:    DGWB1-RIPE
created:    2004-04-17T11:26:48Z
last-modified: 2022-11-25T14:06:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Digiweb Network Engineering
nic-hdl:    DGWB1-RIPE
address:    Digiweb Ltd.
address:    IDA Business Park
address:    Dundalk
address:    Co. Louth
address:    Republic of Ireland
phone:     +353 1 256 9210
abuse-mailbox: abuse@digiweb.ie
admin-c:    SP6591-RIPE
admin-c:    EOC1
tech-c:     SP6591-RIPE
tech-c:     AW784-RIPE
tech-c:     AS12834-RIPE
mnt-by:     DIGIWEB-MNT
created:    2004-07-21T09:58:31Z
last-modified: 2022-11-24T11:19:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]