| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.248 (lg) / ec2-3-238-235-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:ebf8::3ee:ebf8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IMIU AS62452

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62452
as-name:    IMIU
org:      ORG-ImBS1-RIPE
import:     from AS8895 accept ANY
import:     from AS35819 accept ANY
import:     from AS25233 accept ANY
import:     from AS55002 accept ANY
export:     to AS8895 announce AS62452
export:     to AS35819 announce AS62452
export:     to AS25233 announce AS62452
export:     to AS55002 announce AS62452
admin-c:    MM13086-RIPE
admin-c:    RZ2426-RIPE
tech-c:     LAA9-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KACST-ISU-MNT
mnt-by:     IMAMUIT-MNT
created:    2013-09-18T10:21:30Z
last-modified: 2021-10-07T11:57:10Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-KA17-RIPE

organisation:  ORG-ImBS1-RIPE
org-name:    Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University
country:    SA
org-type:    OTHER
address:    Riyadh , Saudi Arabia
abuse-c:    AR24426-RIPE
mnt-ref:    KACST-ISU-MNT
mnt-ref:    IMAMUIT-MNT
mnt-by:     KACST-ISU-MNT
mnt-by:     IMAMUIT-MNT
created:    2012-05-07T03:53:34Z
last-modified: 2022-12-01T16:31:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Laith A. Al-suliman
address:    Imam University
address:    Riyadh , Saudi Arabia
phone:     +9665 5484980
fax-no:     +9661 2590287
nic-hdl:    LAA9-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-06-04T12:17:58Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     KACST-ISU-MNT

person:     Mohammed M almodlej
address:    Imam University
address:    Riyadh , Saudi Arabia
phone:     +9661 2580700
fax-no:     +9661 2590287
nic-hdl:    MM13086-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T18:30:04Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Rami Zendah
address:    Imam University
address:    Riyadh , Saudi Arabia
phone:     +966 507237781
fax-no:     +966 11 2580757
nic-hdl:    RZ2426-RIPE
mnt-by:     KACST-ISU-MNT
mnt-by:     IMAMUIT-MNT
created:    2013-09-03T08:01:09Z
last-modified: 2014-05-20T07:36:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]