| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.198.139.112 (lg) / ec2-54-198-139-112.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36c6:8b70::36c6:8b70 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Dade-Samane-Fanava AS62442

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62442
as-name:    Dade-Samane-Fanava
descr:     www.Fanavaidc.com
org:      ORG-DSFC2-RIPE
import:     from AS12880 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41881 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34965 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12880 announce AS62442
export:     to AS41881 announce AS62442
export:     to AS34965 announce AS62442
admin-c:    MK23965-RIPE
tech-c:     MK23965-RIPE
abuse-c:    FR9568-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ir-fidc-1-MNT
created:    2013-09-19T09:37:11Z
last-modified: 2021-04-05T01:49:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DSFC2-RIPE
org-name:    Dade Samane Fanava Company (PJS)
country:    IR
org-type:    LIR
address:    No.3, Shahid Hossein Adaei Alley,
        Saboonchi St, Shahid Behesthti Av.
address:    1533635415
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982141784000
admin-c:    MK23965-RIPE
tech-c:     MK23965-RIPE
abuse-c:    AR61430-RIPE
mnt-ref:    ir-fidc-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ir-fidc-1-MNT
created:    2020-12-01T09:35:11Z
last-modified: 2020-12-16T13:24:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Mehdi Karimi
address:    No.3, Shahid Hossein Adaei Alley, Saboonchi St, Shahid Behesthti Av.
address:    1533635415
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982141784000
nic-hdl:    MK23965-RIPE
mnt-by:     ir-fidc-1-MNT
created:    2020-12-01T09:35:10Z
last-modified: 2020-12-01T09:35:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]