| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.248 (lg) / ec2-44-192-38-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:26f8::2cc0:26f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SOLYTRON AS62411

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62411
as-name:    SOLYTRON
org:      ORG-SSD6-RIPE
import:     from AS8717 action pref=50; accept ANY
export:     to AS8717 announce AS62411
import:     from AS8866 action pref=50; accept ANY
export:     to AS8866 announce AS62411
admin-c:    PGI6-RIPE
tech-c:     VGI1-RIPE
tech-c:     RS2543-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SPNET-MNT
created:    2013-10-02T09:21:54Z
last-modified: 2018-09-04T11:22:37Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MN1-RIPE

organisation:  ORG-SSD6-RIPE
org-name:    SOLYTRON - SD - PETAR IVANOV AND GEORGI NAKOV
org-type:    OTHER
country:    BG
address:    64 Christopher Columbus str., Sofia Airport building A2 office 124
address:    1592 Sofia, Bulgaria
abuse-c:    AR28788-RIPE
mnt-ref:    SPNET-MNT
mnt-by:     SPNET-MNT
created:    2013-10-01T12:15:51Z
last-modified: 2022-10-31T15:12:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Petar Georgiev Ivanov
address:    Solytron SD
address:    7, Biser str.
address:    1421 Sofia
address:    Bulgaria
phone:     +359 2 9602300
fax-no:     +359 2 9602399
nic-hdl:    PGI6-RIPE
created:    2004-07-30T06:33:52Z
last-modified: 2016-04-06T14:32:40Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Rumiana Savova
address:    Spectrum Net EOOD
address:    36, G.M.Dimitrov blvd.
address:    BG 1797 Sofia
address:    Bulgaria
phone:     +359 2 9657612
fax-no:     +359 2 9657646
mnt-by:     SPNET-MNT
nic-hdl:    RS2543-RIPE
created:    2002-05-21T13:22:24Z
last-modified: 2010-07-12T09:44:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladimir Georgiev Ivanov
address:    Solytron SD
address:    7, Biser str.
address:    1421 Sofia
address:    Bulgaria
phone:     +359 2 9602300
fax-no:     +359 2 9602399
nic-hdl:    VGI1-RIPE
created:    2004-07-30T06:33:53Z
last-modified: 2020-06-04T12:17:29Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     BT95-ADM
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]