| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  elnic AS62395

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62395
as-name:    elnic
org:      ORG-EA45-RIPE
import:     from AS21485 accept ANY
export:     to AS21485 announce AS62395
import:     from AS16150 accept ANY
export:     to AS16150 announce AS62395
admin-c:    FB9451-RIPE
tech-c:     IVN29-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ETTNET-LIR
created:    2016-05-06T13:12:48Z
last-modified: 2022-06-01T07:56:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EA45-RIPE
org-name:    Internet Vikings International AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Sveavgen 33
address:    11134
address:    Stockholm
address:    SWEDEN
phone:     +4684414499
fax-no:     +4684414498
abuse-c:    AR17147-RIPE
mnt-ref:    ETTNET-LIR
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ETTNET-LIR
created:    2004-04-17T12:03:12Z
last-modified: 2023-08-01T13:52:51Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    FB9451-RIPE

role:      Internet Vikings NOC
address:    Sveavgen 33, 111 34 Stockholm, SWEDEN
nic-hdl:    IVN29-RIPE
mnt-by:     ETTNET-LIR
created:    2019-06-26T12:33:45Z
last-modified: 2019-06-26T12:33:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Fredik Berglund
address:    Internetbolaget Sweden AB
address:    Birkagatan 28
address:    SE 100 31 Stockholm
address:    SWEDEN
phone:     +46 8 4414499
fax-no:     +46 8 4414498
nic-hdl:    FB9451-RIPE
mnt-by:     ETTNET-LIR
created:    2011-04-12T09:21:26Z
last-modified: 2011-04-12T09:21:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]