| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASPILINK-NET AS62386

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62386
as-name:    ASPILINK-NET
org:      ORG-AL303-RIPE
import:     from AS41313 accept ANY
import:     from AS57344 accept ANY
import:     from AS34224 accept ANY
export:     to AS41313 announce AS62386
export:     to AS57344 announce AS62386
export:     to AS34224 announce AS62386
admin-c:    ASPI-RIPE
tech-c:     ASPI-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ASPILINK-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2013-10-14T09:14:03Z
last-modified: 2018-09-04T11:22:51Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NA318-RIPE

organisation:  ORG-AL303-RIPE
org-name:    Aspilink Ltd.
org-type:    OTHER
address:    ul. "Dimitar Naumov" 89
address:    6000 Stara Zagora
address:    Bulgaria
abuse-c:    AR18568-RIPE
mnt-ref:    ASPILINK-MNT
mnt-by:     ASPILINK-MNT
created:    2013-10-10T08:23:42Z
last-modified: 2014-02-25T08:23:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Angel Chorbadjiiski
address:    ul. "Dimitar Naumov" 89
address:    6000 Stara Zagora
address:    Bulgaria
phone:     +359 887 844488
nic-hdl:    ASPI-RIPE
mnt-by:     ASPILINK-MNT
created:    2013-10-10T08:09:32Z
last-modified: 2013-10-10T08:09:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]