| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BUNEA-HIGH-PEER-NETWORK AS62380

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62380
descr:     ***************************************
descr:     * *
descr:     * WHOLESALE PROVIDER OF *
descr:     * DEDICATED SERVERS FOR RESELLERS *
descr:     * AND WEBHOSTING COMPANIES *
descr:     * WWW.BUNEA.EU *
descr:     * *
descr:     ***************************************
as-name:    BUNEA-HIGH-PEER-NETWORK
org:      ORG-BTS48-RIPE
admin-c:    PB22555-RIPE
tech-c:     PB22555-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ro-btel2-1-mnt
created:    2013-10-15T11:39:46Z
last-modified: 2020-12-22T09:05:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BTS48-RIPE
org-name:    Bunea TELECOM SRL
country:    RO
org-type:    LIR
address:    Calea Stan Vidrighin 14A
address:    300571
address:    Timisoara
address:    ROMANIA
phone:     +40752481282
admin-c:    PB22555-RIPE
tech-c:     PB22555-RIPE
abuse-c:    AR56129-RIPE
mnt-ref:    ro-btel2-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ro-btel2-1-mnt
created:    2019-10-08T12:45:17Z
last-modified: 2020-12-16T13:32:47Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Petru Bunea
address:    Calea Stan Vidrighin 14A
address:    300571
address:    Timisoara
address:    ROMANIA
phone:     +40752481282
nic-hdl:    PB22555-RIPE
mnt-by:     ro-btel2-1-mnt
created:    2019-10-08T12:45:16Z
last-modified: 2019-10-08T12:45:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]