| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.227.117 (lg) / ec2-18-204-227-117.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:e375::12cc:e375 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PROTON AS62371

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62371
as-name:    PROTON
org:      ORG-PTA20-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS25091 accept ANY
export:     to AS25091 announce AS62371
admin-c:    SC21786-RIPE
tech-c:     IPMX-RIPE
tech-c:     SC21786-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     protonmail-mnt
created:    2015-11-17T14:47:02Z
last-modified: 2019-03-21T11:22:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PTA20-RIPE
org-name:    Proton Technologies AG
org-type:    LIR
address:    Chemin du Pr-Fleuri, 3
address:    1228
address:    Plan-les-Ouates
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 22 548 35 51
abuse-c:    AC28331-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    protonmail-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     protonmail-mnt
created:    2014-09-10T14:11:20Z
last-modified: 2018-11-15T17:28:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IP-Max Engineering
address:    Quai du Rhone 8
address:    1205 Geneva
address:    Switzerland
phone:     +41 22 510 54 00
admin-c:    FMAX1-RIPE
tech-c:     FMAX1-RIPE
tech-c:     JM19238-RIPE
nic-hdl:    IPMX-RIPE
mnt-by:     IP-MAX-MNT
created:    2010-03-22T19:31:15Z
last-modified: 2018-08-24T08:02:57Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@ip-max.net

person:     Sebastien Ceuterickx
address:    Chemin du Pr-Fleuri 3
address:    CH-1228 Plan-les-Ouates
address:    SWITZERLAND
phone:     +41225483451
nic-hdl:    SC21786-RIPE
mnt-by:     protonmail-mnt
mnt-by:     ch-protonvpn-1-mnt
created:    2019-02-14T12:36:41Z
last-modified: 2019-02-14T12:36:41Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]