| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EGW-AS AS62363

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62363
as-name:    EGW-AS
org:      ORG-EGO1-RIPE
remarks:    *******************UPSTREAM-PROVIDERS**********************************
import:     from AS1764 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1764 announce AS62363
import:     from AS60587 action pref=100; accept ANY
export:     to AS60587 announce AS62363
remarks:    *******************IPv6-UPSTREAM-PROVIDERS***************************
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1764 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1764 announce AS62363
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60587 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60587 announce AS62363
remarks:    **************************IPv4-DeCIX-Peerings********************************
import:     from AS6939 action pref=130; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-EGW-IPv4
import:     from AS39912 action pref=130; accept AS-I3B
export:     to AS39912 announce AS-EGW-IPv4
import:     from AS42416 action pref=130; accept AS-COMNET
export:     to AS42416 announce AS-EGW-IPv4
import:     from AS42473 action pref=130; accept AS-ANEXIA
export:     to AS42473 announce AS-EGW-IPv4
remarks:    **************************IPv6-DeCIX-Peerings********************************
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=130; accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-EGW-IPv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39912 action pref=130; accept AS-I3B
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39912 announce AS-EGW-IPv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42473 action pref=130; accept AS-ANEXIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42473 announce AS-EGW-IPv6
remarks:    ***********************************************************************************
admin-c:    HMG-RIPE
admin-c:    AM666
tech-c:     HMG-RIPE
tech-c:     AM666
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EGW-MNT
created:    2013-10-22T11:30:45Z
last-modified: 2018-09-04T11:23:01Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-EGO1-RIPE
org-name:    Ertl & Gross GmbH & Co OG
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Technologiepark 2
address:    8510
address:    Stainz
address:    AUSTRIA
phone:     +4369911092484
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    EGW-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EGW-MNT
abuse-c:    EGWH-RIPE
created:    2013-10-17T10:48:57Z
last-modified: 2021-12-29T15:08:26Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    HMG-RIPE
admin-c:    AM666

person:     Andrae Marx
address:    Kiefernweg 124A
address:    9535 Schiefling am See
address:    AUSTRIA
phone:     +43463287032110
nic-hdl:    AM666
mnt-by:     EGW-MNT
created:    2013-10-21T12:21:03Z
last-modified: 2013-10-21T12:21:03Z
source:     RIPE

person:     Hans Martin Gross
address:    Technologiepark 2
address:    8510 Stainz
address:    AUSTRIA
phone:     +4369911092484
nic-hdl:    HMG-RIPE
mnt-by:     EGW-MNT
created:    2013-10-21T12:06:42Z
last-modified: 2013-10-21T12:06:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]