| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETLLAR AS62352

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62352
as-name:    NETLLAR
org:      ORG-NS199-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS212400 accept ANY
import:     from AS12357 accept ANY
import:     from AS12715 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS29119 accept ANY
import:     from AS210593 accept ANY
import:     from AS200509 accept ANY
import:     from AS12924 accept AS-VIAES
import:     from AS199913 accept AS-SOYTIC
export:     to AS174 announce as-netllartrans
export:     to AS1299 announce as-netllartrans
export:     to AS29119 announce as-netllartrans
export:     to AS12715 announce as-netllartrans
export:     to AS210593 announce as-netllartrans
export:     to AS212400 announce as-netllartrans
export:     to AS12357 announce as-netllartrans
export:     to AS200509 announce as-netllartrans
admin-c:    NC3655-RIPE
tech-c:     NC3655-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-NETLLAR
created:    2013-10-28T09:39:51Z
last-modified: 2023-03-29T07:46:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NS199-RIPE
org-name:    XFERA Moviles S.A.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Avda. De la Vega 15
address:    281 000
address:    Alcobendas, Madrid
address:    SPAIN
phone:     +34961198630
abuse-c:    AR14967-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-NETLLAR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-NETLLAR
created:    2013-10-23T13:18:13Z
last-modified: 2021-08-18T08:34:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     adrian campos de la torre
address:    Avda Padre Carlos Ferris, 109
address:    Albal 46470
address:    ES
phone:     +34961198630
nic-hdl:    NC3655-RIPE
mnt-by:     MNT-NETLLAR
created:    2013-10-24T07:08:21Z
last-modified: 2020-02-11T16:02:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]