| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.251.94 (lg) / ec2-3-227-251-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:fb5e::3e3:fb5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASVEKTOR AS62351

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62351
as-name:    ASVEKTOR
org:      ORG-MUCN1-RIPE
admin-c:    MM37891-RIPE
tech-c:     IP2555-RIPE
import:     from AS60330 accept ANY
export:     to AS60330 announce AS62351
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2013-10-28T10:19:31Z
last-modified: 2018-09-04T11:23:08Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MSL1-RIPE

organisation:  ORG-MUCN1-RIPE
org-name:    Municipal unitary company Novopolotsk city "Novopolotsk cable television "Vector"
country:    BY
org-type:    OTHER
address:    74, Molodezhnaya str., Novopolotsk, Vitebsk region, 211446, Belarus
abuse-c:    AR28255-RIPE
mnt-ref:    BYGIS-MNT
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2013-10-25T12:38:23Z
last-modified: 2022-12-01T17:20:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ilya Petrov
address:    The Republic of Belarus
address:    211440, Novopolotsk, Vitebsk region
address:    74, Molodezhnaya str.
address:    MUC NCTV "Vector"
phone:     +375214532920
nic-hdl:    IP2555-RIPE
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2013-10-25T12:33:57Z
last-modified: 2013-10-25T12:33:57Z
source:     RIPE

person:     Maksim Matiush
address:    The Republic of Belarus
address:    211440, Novopolotsk, Vitebsk region
address:    74, Molodezhnaya str.
address:    MUC NCTV "Vector"
phone:     +375214532920
nic-hdl:    MM37891-RIPE
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2013-10-25T12:35:07Z
last-modified: 2013-10-25T12:35:07Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]