| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-AGG AS62328

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62328
as-name:    ASN-AGG
org:      ORG-AWTA1-RIPE
import:     from AS48850 accept any
import:     from AS62081 accept any
import:     from AS29535 accept any
import:     from AS39310 accept any
export:     to AS48850 announce AS62328
export:     to AS62081 announce AS62328
export:     to AS39310 announce AS62328
export:     to AS29535 announce AS62328
admin-c:    AR33894-RIPE
tech-c:     AR33894-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-agg-1-mnt
created:    2013-11-05T08:20:27Z
last-modified: 2018-12-18T11:37:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AWTA1-RIPE
org-name:    ANDRZEJ WISNICKI trading as AGG
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Kopernika 3
address:    13--230
address:    LIDZBARK
address:    POLAND
phone:     +48 236961395
admin-c:    AW5375-RIPE
tech-c:     AW5375-RIPE
abuse-c:    AR33894-RIPE
mnt-ref:    pl-agg-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-agg-1-mnt
created:    2015-10-19T12:07:38Z
last-modified: 2021-12-11T02:36:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      AGG DBM
address:    Kopernika 3
address:    13--230
address:    LIDZBARK
address:    POLAND
nic-hdl:    AR33894-RIPE
abuse-mailbox: biuro@agg.net.pl
mnt-by:     pl-agg-1-mnt
created:    2015-10-19T12:07:37Z
last-modified: 2019-07-08T14:26:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]