| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 75.101.243.64 (lg) / ec2-75-101-243-64.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:4b65:f340::4b65:f340 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ARSIM-NET-PL AS62321

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62321
as-name:    ARSIM-NET-PL
org:      ORG-PWTA2-RIPE
import:     from AS62047 accept ANY
export:     to AS62047 announce AS62321
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS201054 announce AS62321
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS62321
admin-c:    GN4873-RIPE
tech-c:     GN4873-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-pl-arsim-1
created:    2013-11-08T09:29:51Z
last-modified: 2020-04-28T06:07:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PWTA2-RIPE
descr:     ARSIM
org-name:    Piotr Wladykowski trading as ARSIM
org-type:    LIR
address:    Rynek 28
address:    66-016
address:    Czerwiensk
address:    POLAND
admin-c:    GN4873-RIPE
tech-c:     GN4873-RIPE
abuse-c:    AR53309-RIPE
mnt-ref:    mnt-pl-arsim-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-pl-arsim-1
created:    2019-06-19T11:52:07Z
last-modified: 2020-08-03T17:15:38Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +48511513516

person:     Grzegorz Niedbala
address:    Rynek 28
address:    66-016
address:    Czerwiensk
address:    POLAND
phone:     +48692364309
nic-hdl:    GN4873-RIPE
mnt-by:     mnt-pl-arsim-1
created:    2019-06-19T11:52:06Z
last-modified: 2019-06-19T11:52:06Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]