| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITRELATION-AS AS62319

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62319
as-name:    ITRELATION-AS
org:      ORG-IRA15-RIPE
remarks:    ** IPv4 peerings - full tabel **
import:     from AS3292 accept ANY
export:     to AS3292 announce AS-ITRELATION
import:     from AS31027 accept ANY
export:     to AS31027 announce AS-ITRELATION
remarks:    ** IPv6 peerings - full tabel **
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3292 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3292 announce AS-ITRELATION
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31027 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31027 announce AS-ITRELATION
admin-c:    ITRC
tech-c:     ITRC
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ITRELATION
created:    2013-11-11T12:25:35Z
last-modified: 2021-03-08T11:50:48Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IRA15-RIPE
org-name:    IT RELATION AS
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Dalgas Plads 7 B, 1. sal.
address:    7400
address:    Herning
address:    DENMARK
phone:     +4570262988
admin-c:    ITRC
abuse-c:    AI3477-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-ITRELATION
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ITRELATION
created:    2013-11-08T16:18:43Z
last-modified: 2020-12-16T13:08:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ITRELATION RIPE CONTACT
address:    Dalgas Plads 7B, 1. 2.
address:    7400 Herning
address:    DK
admin-c:    DO2957-RIPE
admin-c:    NBK10-RIPE
nic-hdl:    ITRC
mnt-by:     MNT-ITRELATION
created:    2016-05-25T12:23:54Z
last-modified: 2020-11-16T16:14:29Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]