| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PROACT-AS AS62313

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62313
tech-c:     TNM-RIPE
as-name:    PROACT-AS
org:      ORG-PIUL1-RIPE
import:     from AS64990 accept any
import:     from AS174 accept any
import:     from AS15570 accept any
import:     from AS12552 accept any
import:     from AS8236 accept any
import:     from AS8468 accept any
import:     from AS31027 accept any
import:     from AS198781 accept any
import:     from AS31727 accept any
import:     from AS33891 accept any
export:     to AS64990 announce AS62313
export:     to AS8468 announce AS62313
export:     to AS12552 announce AS62313
export:     to AS12552 announce AS196639
export:     to AS8236 announce AS62313
export:     to AS174 announce AS62313
export:     to AS174 announce AS196636
export:     to AS31027 announce AS62313
export:     to AS15570 announce AS62313
export:     to AS198781 announce AS62313
export:     to AS31727 announce AS62313
export:     to AS33891 announce AS62313
admin-c:    JC7107-RIPE
admin-c:    TNM-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PROACT
created:    2013-11-13T07:43:52Z
last-modified: 2022-10-26T09:19:08Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PIUL1-RIPE
org-name:    Proact IT UK Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Grayson House
address:    S41 8NE
address:    Chesterfield
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441246266300
abuse-c:    AR17861-RIPE
admin-c:    TNM-RIPE
tech-c:     TNM-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PROACT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PROACT
created:    2013-10-28T10:46:33Z
last-modified: 2022-10-26T09:20:02Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Proact Deutschland GmbH Netmaster
address:    Proact Deutschland GmbH
address:    Suedwestpark 43
address:    90449 Nuernberg
address:    Germany
phone:     +49 911 30999-0
fax-no:     +49 911 30999-99
org:      ORG-TG88-RIPE
remarks:    
remarks:    Networks: Carrier & ISP Consulting, Network Design,
remarks:    N-IX: the Nueremberg Internet eXchange www.n-ix.net
remarks:    OpenSource: Linux Consulting, Linux Migration, OpenSource Projects
remarks:    Training: We teach everything we do!
tech-c:     RICO-RIPE
tech-c:     CS-DE
nic-hdl:    TNM-RIPE
mnt-by:     TEAMIX-MNT
mnt-by:     PROACTDE
created:    2003-06-23T09:55:43Z
last-modified: 2023-08-03T08:37:47Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@proact.de

person:     Ross Bisby
address:    Grayson House, Venture Way, Chesterfield, Derbyshire, S41 8NE
phone:     +441246266300
nic-hdl:    JC7107-RIPE
mnt-by:     PROACT
created:    2013-10-29T07:46:08Z
last-modified: 2018-05-10T15:06:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]