| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.49 (lg) / ec2-44-192-38-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:2631::2cc0:2631 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Clouvider AS62240

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62240
as-name:    Clouvider
descr:     Clouvider - Global ASN
remarks:    Geofeed https://clouvider.com/geoipfeed.csv
org:      ORG-CL248-RIPE
admin-c:    CLO7-RIPE
tech-c:     CLO7-RIPE
remarks:    # TRANSIT CONNECTIONS
remarks:
remarks:    # LEVEL 3 AS3356
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-CLOUVIDER
remarks:
remarks:    # GTT AS3257
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-CLOUVIDER
remarks:
remarks:    # NTT AS2914
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-CLOUVIDER
remarks:
remarks:    # Telia AS1299
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-CLOUVIDER
remarks:
remarks:    # Cogent AS174
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-CLOUVIDER
remarks:
remarks:    # Zayo AS6461
import:     from AS6461 accept ANY
export:     to AS6461 announce AS-CLOUVIDER
remarks:
remarks:    # TATA AS6453
import:     from AS6453 accept ANY
export:     to AS6453 announce AS-CLOUVIDER
remarks:
remarks:    # Telecom Italia Sparkle AS6762
import:     from AS6762 accept ANY
export:     to AS6762 announce AS-CLOUVIDER
remarks:
remarks:
remarks:    # Public Peering
remarks:    We are available for peering at the following Internet Exchanges:
remarks:    - LINX LON1 (Juniper)
remarks:    - LINX LON2 (Extreme)
remarks:    - LONAP
remarks:    - AMS-IX (Amsterdam LAN)
remarks:    - DE-CIX (Frankfurt LAN)
remarks:    - DE-CIX (New York LAN)
remarks:    - Digital Realty IX (New York LAN)
remarks:    - Digital Realty IX (Atlanta LAN)
remarks:    - CoreSite Any2 (California LAN)
remarks:
remarks:    # AMS-IX Route Servers
import-via:   AS6777 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS6777 to AS-ANY announce AS-CLOUVIDER
remarks:
remarks:    # Private Peering
remarks:    We are available for private peering at the following locations:
remarks:    * UK, London
remarks:    - Equinix LD8
remarks:    - Virtus LON1
remarks:    - Virtus LON5 & LON6
remarks:    - Volta
remarks:    - Telehouse Docklands campus:
remarks:    Telehouse North
remarks:    Telehouse North 2
remarks:    Telehouse East
remarks:    Telehouse West
remarks:
remarks:    * NL, Amsterdam
remarks:    - Digital Realty AMS1 (Amsterdam Data Tower, Science Park)
remarks:
remarks:    * DE, Frankfurt
remarks:    - Equinix FR4, FR5, FR6, FR7
remarks:
remarks:    * USA, NY, New York City
remarks:    - Digital Realty, 60 Hudson Street
remarks:
remarks:    * USA, GA, Atlanta
remarks:    - Digital Realty, 56 Marietta
remarks:
remarks:    * USA, CA, Los Angeles
remarks:    - CoreSite LA1, LA2
remarks:
remarks:    # Liberty Global (Aorta)
remarks:    including the following ASNs and their peers:
remarks:    AS6830 Liberty Global (European routes)
remarks:    AS6830 UPC (EU)
remarks:    AS5089 Virgin Media
remarks:    AS6848 Telenet
remarks:    AS9143 Ziggo
remarks:    AS29562 KabelBW
remarks:    AS20825 Unity Media
export:     to AS6830 announce AS-CLOUVIDER
import:     from AS6830 accept AS-AORTA
remarks:
remarks:    For peering please email peering@clouvider.net
remarks:
remarks:    # Available Traffic Engineering communities
remarks:
remarks:    62240:51 Do Not Announce to Level3
remarks:    62240:56 Do Not Announce to LINX
remarks:    62240:56 Do Not Announce to LINX Peers
remarks:    62240:57 Do Not Announce to LINX
remarks:    62240:57 Do Not Announce to LINX RS
remarks:    62240:58 Do Not Announce to LONAP
remarks:    62240:59 Do Not Announce to LONAP Route Servers
remarks:    62240:60 Do Not Announce to LONAP Peers
remarks:    62240:61 Do Not Announce to Cogent
remarks:    62240:62 Do Not Announce to Telia
remarks:    62240:63 Do Not Announce to GTT
remarks:    62240:64 Do Not Announce to Aorta
remarks:    62240:65 Do Not Announce to TATA
remarks:    62240:66 Do Not Announce to ZAYO
remarks:    62240:67 Do Not Announce to NTT
remarks:    62240:68 Do Not Announce to AMS-IX RS
remarks:    62240:69 Do Not Announce to AMS-IX Peers
remarks:    62240:70 Do Not Announce to DE-CIX RS
remarks:    62240:71 Do Not Announce to DE-CIX Peers
remarks:    62240:72 Do Not announce to Equinix IX London RS
remarks:    62240:73 Do Not announce to Equinix IX London Peers
remarks:    62240:74 Do Not announce to Equinix IX Frankfurt RS
remarks:    62240:75 Do Not announce to Equinix IX Frankfurt Peers
remarks:    62240:76 Do Not announce to Telecom Italia Sparkle
remarks:    62240:77 Do Not Announce to NL-IX RS
remarks:    62240:78 Do Not Announce to NL-IX Peers
remarks:
remarks:    62240:411 Prepend Once To Level3
remarks:    62240:401 Prepend Once to NTT
remarks:
remarks:
remarks:    # TRANSIT CUSTOMERS
remarks:
remarks:    # Clouvider Anycast
import:     from AS35545 accept AS35545
export:     to AS35545 announce ANY
remarks:
remarks:    # Clouvider NOC
import:     from AS34202 accept AS34202
export:     to AS34202 announce ANY
remarks:
remarks:    # Clouvider Network Optimization
import:     from AS24669 accept AS24669
export:     to AS24669 announce ANY
remarks:
remarks:    # Rage4
import:     from AS198412 ACCEPT AS198412
export:     to AS198412 announce ANY
import:     from AS49553 ACCEPT AS49553
export:     to AS49553 announce ANY
remarks:
remarks:    # SIMPLEXHOST
import:     from AS200886 accept AS200886
export:     to AS200886 announce ANY
remarks:
remarks:    # RMLH-Anycast-Network
import:     from AS204027 accept AS204027
import:     from AS204027 accept AS204003
export:     to AS204027 announce ANY
remarks:
remarks:    # Serverman LTD
import:     from AS9178 accept AS9178
import:     from AS9178 accept AS204003
export:     to AS9178 announce ANY
remarks:
remarks:    # Zappie Host Ltd
import:     from AS61138 accept AS61138
import:     from AS61138 accept AS135325
export:     to AS61138 announce ANY
remarks:
remarks:    # ALEXANDER NICHOLSON
import:     from AS203943 accept AS203943
export:     to AS203943 announce ANY
remarks:
remarks:    # HostUS Solutions LLC
import:     from AS25926 accept AS25926
export:     to AS25926 announce ANY
import:     from AS7489 accept AS7489
export:     to AS7489 announce ANY
remarks:
remarks:    # HostingBox
import:     from AS203664 accept AS203664
export:     to AS203664 announce ANY
remarks:
remarks:    # William Weber
import:     from AS203661 accept AS203661
export:     to AS203661 announce ANY
remarks:
remarks:    # EDSI-Tech Sarl CDN
import:     from AS204248 accept AS204248
export:     to AS204248 announce ANY
remarks:
remarks:    # NETPROBES Justin Court
import:     from AS203535 accept AS203535
export:     to AS203535 announce ANY
remarks:
remarks:    # QuadHost Ltd.
import:     from AS50841 accept AS50841
export:     to AS50841 announce ANY
remarks:
remarks:    # DA International Group Ltd.
import:     from AS203380 accept AS203380
export:     to AS203380 announce ANY
remarks:
remarks:    # Pump Networks Limited
import:     from AS49559 accept AS49559
export:     to AS49559 announce ANY
remarks:
remarks:    # Erik Larsson
import:     from AS207150 accept AS207150
export:     to AS207150 announce ANY
remarks:
remarks:    # CloudSRV Limited
import:     from AS202791 accept AS202791
export:     to AS202791 announce ANY
remarks:
remarks:    # CloudSRV Limited
import:     from AS202792 accept AS202792
export:     to AS202792 announce ANY
remarks:
remarks:    # Online Service Provider B.V.
import:     from AS202773 accept AS202773
export:     to AS202773 announce ANY
remarks:
remarks:    # World CDN Limited
import:     from AS207158 accept AS207158
export:     to AS207158 announce ANY
remarks:
remarks:    # Global CDN Limited
import:     from AS206986 accept AS206986
export:     to AS206986 announce ANY
remarks:
remarks:    # Joppe van Huijkelom
import:     from AS206983 accept AS206983
export:     to AS206983 announce ANY
remarks:
remarks:    # UK CDN Limited
import:     from AS206848 accept AS206848
export:     to AS206848 announce ANY
remarks:
remarks:    # CloudNET Services Limited
import:     from AS206822 accept AS206822
export:     to AS206822 announce ANY
remarks:
remarks:    # PRETECS NETWORKS INC.
import:     from AS39962 accept AS39962
export:     to AS39962 announce ANY
remarks:
remarks:    Looking glass: http://as62240.net
remarks:    Network Status: https://www.clouviderstatus.net
remarks:    https://www.clouvider.co.uk
remarks:
admin-c:    CLO7-RIPE
tech-c:     CLO7-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CLOUVIDER-MNT
created:    2013-12-12T12:39:22Z
last-modified: 2022-07-22T16:56:34Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CL248-RIPE
org-name:    Clouvider Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    30-34 Moorgate
address:    EC2R 6DA
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +443333441640
phone:     +442036035030
fax-no:     +442071124829
admin-c:    MO5116-RIPE
admin-c:    JO2974-RIPE
admin-c:    CLO8-RIPE
admin-c:    DN3032-RIPE
tech-c:     CLO7-RIPE
abuse-c:    CLO7-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CLOUVIDER-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CLOUVIDER-MNT
created:    2013-12-11T13:55:43Z
last-modified: 2020-12-16T13:29:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Clouvider NOC
org:      ORG-CL248-RIPE
address:    Clouvider Limited
address:    30 Moorgate
address:    City of London
address:    London, UK
address:    EC2R 6PJ
phone:     +442036035030
abuse-mailbox: abuse@clouvider.net
nic-hdl:    CLO7-RIPE
mnt-by:     CLOUVIDER-MNT
tech-c:     DN3032-RIPE
tech-c:     JO2974-RIPE
tech-c:     MO5116-RIPE
admin-c:    CLO8-RIPE
created:    2013-12-11T16:03:30Z
last-modified: 2019-08-06T11:26:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]