| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RACKFOREST-AS AS62214

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62214
as-name:    RACKFOREST-AS
remarks:    ------------------------------------------------------------------
remarks:    --=>  IP Transit Uplinks                   <=--
remarks:    ------------------------------------------------------------------
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-RACKFOREST
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-RACKFOREST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-RACKFOREST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-RACKFOREST
remarks:    ------------------------------------------------------------------
remarks:    --=>  Private Peerings                    <=--
remarks:    ------------------------------------------------------------------
import:     from AS5483 action pref=100; accept AS-MAGYARTELEKOM
export:     to AS5483 announce AS-RACKFOREST
import:     from AS6830 action pref=100; accept AS-AORTA
export:     to AS6830 announce AS-RACKFOREST
import:     from AS8448 action pref=115; accept AS-CETINHU
export:     to AS8448 announce AS-RACKFOREST
import:     from AS41206 action pref=115; accept AS-UNITEDTELECOM
export:     to AS41206 announce AS-RACKFOREST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5483 accept AS-MAGYARTELEKOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5483 announce AS-RACKFOREST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 accept AS-AORTA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6830 announce AS-RACKFOREST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8448 accept AS-CETINHU6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8448 announce AS-RACKFOREST
remarks:    ------------------------------------------------------------------
remarks:    --=>  Peerings at BIX                    <=--
remarks:    ------------------------------------------------------------------
import:     from AS5507 action pref=110; accept AS-BIX
export:     to AS5507 announce AS-RACKFOREST
import:     from AS6939 action pref=110; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-RACKFOREST
import:     from AS8075 action pref=110; accept ANY
export:     to AS8075 announce AS-RACKFOREST
import:     from AS8708 action pref=110; accept AS-RDSNET
export:     to AS8708 announce AS-RACKFOREST
import:     from AS13335 action pref=110; accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 announce AS-RACKFOREST
import:     from AS16509 action pref=110; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 announce AS-RACKFOREST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5507 accept AS-BIX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5507 announce AS-RACKFOREST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANEv6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-RACKFOREST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-RACKFOREST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8708 accept AS-RDSNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8708 announce AS-RACKFOREST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-RACKFOREST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS-RACKFOREST
remarks:    ------------------------------------------------------------------
remarks:    --=>  Customers                       <=--
remarks:    ------------------------------------------------------------------
import:     from AS8730 action pref=120; accept AS8730
export:     to AS8730 announce ANY
import:     from AS12303 action pref=120; accept AS-ISZT
export:     to AS12303 announce ANY
import:     from AS12594 action pref=120; accept AS-EXTERNET
export:     to AS12594 announce ANY
import:     from AS20568 action pref=120; accept AS20568
export:     to AS20568 announce ANY
import:     from AS25875 action pref=120; accept AS25875
export:     to AS25875 announce ANY
import:     from AS35263 action pref=120; accept AS35263
export:     to AS35263 announce ANY
import:     from AS42864 action pref=120; accept AS-GIGANET
export:     to AS42864 announce ANY
import:     from AS42872 action pref=120; accept AS42872
export:     to AS42872 announce ANY
import:     from AS44460 action pref=120; accept AS44460
export:     to AS44460 announce ANY
import:     from AS49239 action pref=120; accept AS49239
export:     to AS49239 announce ANY
import:     from AS57273 action pref=120; accept AS57273
export:     to AS57273 announce ANY
import:     from AS59880 action pref=120; accept AS-POLARIS
export:     to AS59880 announce ANY
import:     from AS59949 action pref=120; accept AS-TEL2TEL
export:     to AS59949 announce ANY
import:     from AS60673 action pref=120; accept AS60673
export:     to AS60673 announce ANY
import:     from AS208408 action pref=120; accept AS208408
export:     to AS208408 announce ANY
import:     from AS211212 action pref=120; accept AS211212
export:     to AS211212 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12303 accept AS-ISZT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12303 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12594 accept AS-EXTERNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12594 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20568 accept AS20568
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20568 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42864 accept AS-GIGANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42864 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49239 accept AS49239
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49239 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59880 accept AS-POLARIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59880 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS208408 accept AS208408
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS208408 announce ANY
remarks:    ------------------------------------------------------------------
remarks:    -       RackForest have an open peering policy,      -
remarks:    -   but we don't accept prefixes longer than /24 or /48.   -
remarks:    -     PeeringDB: https://www.peeringdb.com/asn/62214     -
remarks:    -  For peering request send e-mail to: peering@rackforest.net  -
remarks:    ------------------------------------------------------------------
org:      ORG-RIKS1-RIPE
admin-c:    RFOR-RIPE
tech-c:     RFOR-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RACKFOREST-MNT
created:    2013-12-19T14:53:14Z
last-modified: 2021-06-09T08:03:46Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-RIKS1-RIPE
org-name:    RackForest Kft.
country:    HU
org-type:    LIR
address:    Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.
address:    1132
address:    Budapest
address:    HUNGARY
phone:     +36306266745
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RACKFOREST-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RACKFOREST-MNT
tech-c:     RFOR-RIPE
abuse-c:    RFOR-RIPE
created:    2013-12-18T14:57:14Z
last-modified: 2020-12-16T12:41:48Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    ANGE10-RIPE
admin-c:    NA4269-RIPE

role:      RackForest NOC
address:    RackForest Kft.
address:    Network Operation Center
address:    Victor Hugo utca 18-22. 3.em. 3008.
address:    H-1132 Budapest
address:    Hungary
phone:     +36 30 626 6745
tech-c:     ANGE10-RIPE
admin-c:    NA4269-RIPE
tech-c:     ANGE10-RIPE
nic-hdl:    RFOR-RIPE
mnt-by:     RACKFOREST-MNT
abuse-mailbox: abuse@rackforest.net
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    Please send all abuse and spam complaints to:
remarks:    abuse@rackforest.net
remarks:    ---------------------------------------------
created:    2013-12-18T22:50:59Z
last-modified: 2019-11-16T15:30:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]