| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.188.113 (lg) / ec2-3-235-188-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:bc71::3eb:bc71 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASLINERBEL AS62208

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62208
as-name:    ASLINERBEL
org:      ORG-LLLC1-RIPE
import:     from AS6697 accept ANY
import:     from AS60330 accept ANY
export:     to AS6697 announce AS62208
export:     to AS60330 announce AS62208
import:     from AS12406 accept ANY
export:     to AS12406 announce AS62208
admin-c:    BYAB
tech-c:     VS10041-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2017-05-23T08:59:50Z
last-modified: 2020-11-16T18:05:21Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MSL1-RIPE

organisation:  ORG-LLLC1-RIPE
org-name:    Liner Limited Liability Company
country:    BY
org-type:    OTHER
address:    Molodezhnaya str., 54, room 43, 211446, Novopolotsk, Republic of Belarus
abuse-c:    ACRO6829-RIPE
mnt-ref:    BYGIS-MNT
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2017-05-22T07:08:50Z
last-modified: 2022-12-01T17:18:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Blagoveschensky
org:      ORG-MSL1-RIPE
address:    Filatova str., 12, room 19, 1st floor, 220026, Minsk, BELARUS
phone:     +375 29 6383705
nic-hdl:    BYAB
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2003-10-02T08:30:55Z
last-modified: 2022-08-31T09:10:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vyacheslav Savchenko
address:    Molodezhnaya str., 54, room 43, Novopolotsk, 211446, Republic of Belarus
phone:     +375 21 451-26-25
nic-hdl:    VS10041-RIPE
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2017-05-22T06:56:03Z
last-modified: 2017-11-14T08:12:22Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]