| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ISPSYSTEM-AS AS62200

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62200
as-name:    ISPSYSTEM-AS
org:      ORG-IHs2-RIPE
import:     from AS29182 accept ANY
export:     to AS29182 announce AS62200
import:     from AS51034 accept ANY
export:     to AS51034 announce AS62200
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS62200
sponsoring-org: ORG-JI50-RIPE
admin-c:    EF5151-RIPE
tech-c:     IZ18-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ISPSYSTEM-MNT
created:    2018-11-26T09:25:23Z
last-modified: 2022-04-14T08:51:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IHs2-RIPE
org-name:    JSC "ISPsystem"
org-type:    OTHER
address:    PoBox 200, 664007, Russia, Irkutsk
address:    Dek. Sobity, 125
phone:     +7 (495) 668-12-64
fax-no:     +7 (495) 668-12-64
abuse-c:    AD11067-RIPE
admin-c:    EF5151-RIPE
mnt-ref:    ISPSYSTEM-MNT
mnt-by:     ISPSYSTEM-MNT
created:    2004-04-17T11:37:43Z
last-modified: 2022-04-07T03:11:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ilya Kalinichenko
address:    PoBox 200, 664007, Russia, Irkutsk
address:    Dek. Sobity, 125
phone:     +7 (495) 668-12-64
nic-hdl:    EF5151-RIPE
mnt-by:     ISPSYSTEM-MNT
created:    2018-08-27T03:23:50Z
last-modified: 2022-03-31T09:58:40Z
source:     RIPE

person:     Eugene Fogel
address:    PoBox 200, 664007, Russia, Irkutsk
address:    Dek. Sobity, 125
phone:     +7 (495) 668-12-64
nic-hdl:    IZ18-RIPE
mnt-by:     ISPSYSTEM-MNT
created:    2009-07-27T01:02:44Z
last-modified: 2022-04-07T02:27:53Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]