| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NORDICOM AS62183

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62183
as-name:    NORDICOM
org:      ORG-BA353-RIPE
remarks:
remarks:
remarks:    # Peering data @ https://peeringdb.com/net/8099
remarks:
remarks:    # AS-SET: AS-NORDICCOM
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    # TRANSIT OPERATORS
remarks:    * Telia International Carrier
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce RS-NC-AGGREGATE
remarks:    * Tele2
import:     from AS1257 accept ANY
export:     to AS1257 announce RS-NC-AGGREGATE
remarks:    * Bredband2
import:     from AS29518 accept ANY
export:     to AS29518 announce RS-NC-AGGREGATE
remarks:    # end of TRANSIT OPERATORS
remarks:
remarks:    # TRANSIT CUSTOMERS
remarks:    *ViaEuropa
import:     from AS47155 accept AS47155
export:     to AS47155 announce ANY
remarks:
remarks:    *VikingTech # TRANSIT CUSTOMERS
import:     from AS44813 accept AS44813
export:     to AS44813 announce ANY
remarks:
remarks:    *Dreamhack
import:     from AS25037 accept AS25037
export:     to AS25037 announce ANY
remarks:    # end of line
admin-c:    WMG4-RIPE
tech-c:     NOC1336-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BREDBANDSSON-MNT
created:    2014-01-09T08:37:23Z
last-modified: 2018-12-13T12:53:47Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BA353-RIPE
org-name:    Bredbandsson AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Box 86
address:    SE-261 22
address:    Landskrona
address:    SWEDEN
phone:     +46418486200
fax-no:     +46418486209
admin-c:    WMG4-RIPE
abuse-c:    NOC1336-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    BREDBANDSSON-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BREDBANDSSON-MNT
created:    2010-08-03T10:30:32Z
last-modified: 2020-12-16T13:36:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOC Bredbandsson AB
address:    Kungsgatan 7
abuse-mailbox: admin@bredbandsson.se
nic-hdl:    NOC1336-RIPE
mnt-by:     BREDBANDSSON-MNT
created:    2013-08-07T08:23:21Z
last-modified: 2013-08-07T08:26:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Wyatt Mattias Gyllenvarg
remarks:    Senior Network Achitect
remarks:    Nordic Communication
address:    Sweden
phone:     +46 708942140
nic-hdl:    WMG4-RIPE
mnt-by:     NORDICOM-MNT
created:    2007-08-21T09:28:16Z
last-modified: 2016-09-05T11:43:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]