| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.108.182 (lg) / ec2-18-207-108-182.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:6cb6::12cf:6cb6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ESKILSTUNAKOMMUN AS62180

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62180
as-name:    ESKILSTUNAKOMMUN
org:      ORG-ESKI1-RIPE
import:     from AS13189 accept ANY
export:     to AS13189 announce AS62180
import:     from AS3292 accept ANY
export:     to AS3292 announce AS62180
admin-c:    PM1201-RIPE
tech-c:     PM1201-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-by:     LIDNET-LIR
created:    2014-01-10T11:44:35Z
last-modified: 2020-11-16T18:05:20Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE

organisation:  ORG-ESKI1-RIPE
org-name:    Eskilstuna Kommun
org-type:    OTHER
abuse-c:    ABUS2781-RIPE
address:    Eskilstuna kommun
address:    S-631 86 Eskilstuna
address:    Sweden
admin-c:    PM1201-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-ref:    RESILANS-MNT
created:    2014-01-09T13:33:33Z
last-modified: 2014-04-16T09:02:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Peter Malmlof
address:    Eskilstuna kommun
address:    SE-631 86 Eskilstuna
address:    Sweden
phone:     +46 16 101000
fax-no:     +46 16 147136
nic-hdl:    PM1201-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-07-18T07:32:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]