| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.52 (lg) / ec2-3-92-28-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c34::35c:1c34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HXS AS62156

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62156
as-name:    HXS
import:     from AS48943 accept ANY
import:     from AS35339 accept ANY
export:     to AS48943 announce AS62156
export:     to AS35339 announce AS62156
org:      ORG-HG33-RIPE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48943 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48943 announce AS62156
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35339 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35339 announce AS62156
admin-c:    HXSR-RIPE
tech-c:     HXSR-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PM6519-MNT
created:    2014-01-22T15:44:31Z
last-modified: 2018-09-04T11:24:24Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HG33-RIPE
org-name:    HXS GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Ungargasse 37
address:    1030
address:    Vienna
address:    AUSTRIA
phone:     +4313441344
fax-no:     +4313441344199
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PM6519-MNT
mnt-ref:    KAPCOM-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PM6519-MNT
abuse-c:    HXSR-RIPE
created:    2014-01-15T14:37:12Z
last-modified: 2021-08-18T08:32:52Z
source:     RIPE # Filtered

role:      HXS admin
address:    Millergasse 3
address:    A-1060 Vienna, Austria
mnt-by:     PM6519-MNT
abuse-mailbox: abuse@hxs.at
admin-c:    PM16772-RIPE
tech-c:     PM16772-RIPE
nic-hdl:    HXSR-RIPE
created:    2014-01-16T09:21:55Z
last-modified: 2014-01-16T09:21:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]