| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BBAC-AS AS62144

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62144
as-name:    BBAC-AS
org:      ORG-BA634-RIPE
import:     from AS31126 accept any
import:     from AS24634 accept any
export:     to AS31126 announce AS62144
export:     to AS24634 announce AS62144
admin-c:    SNOC8-RIPE
admin-c:    RIS79-RIPE
tech-c:     SNOC8-RIPE
tech-c:     RIS79-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SODETEL-MNT
created:    2014-01-28T12:30:24Z
last-modified: 2017-11-15T12:29:57Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-SS58-RIPE

organisation:  ORG-BA634-RIPE
org-name:    BBAC S.A.L.
org-type:    OTHER
address:    250 Clemenceau Street, P.O.Box 11-1536 Riad el Solh, Beirut, Lebanon
abuse-c:    AC32165-RIPE
mnt-ref:    SODETEL-MNT
mnt-by:     SODETEL-MNT
created:    2014-01-23T09:19:49Z
last-modified: 2016-05-13T10:42:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rudy el Semarany
address:    Sodetel
address:    Jal el Dib - Metn - Lebanon
phone:     +9614525098
nic-hdl:    RIS79-RIPE
created:    2010-08-02T16:34:40Z
last-modified: 2015-11-20T10:24:50Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     SODETEL-MNT

person:     SODETEL Network Operations Center
address:    Moukarzel Bldg 4th Floor, Jal El Dib, Beirut, Lebanon.
phone:     +961 4 525098
address:    noc@sodetel.net.lb
nic-hdl:    SNOC8-RIPE
mnt-by:     SODETEL-MNT
created:    2006-04-11T09:26:18Z
last-modified: 2017-10-30T21:48:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]