| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KONNEKTIKA-NET AS62142

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62142
as-name:    KONNEKTIKA-NET
org:      ORG-KL136-RIPE
remarks:    -UPSTREAM-
import:     from AS3267 accept ANY
import:     from AS9049 accept ANY
export:     to AS3267 announce AS-KONNEKTIKARU
export:     to AS9049 announce AS-KONNEKTIKARU
remarks:    -PEERING-
import:     from AS205702 accept AS200976 AND AS205702 AND AS196691 AND AS29303 AND AS198130 AND AS202058 AND AS39735 AND AS56447 AND AS57973
export:     to AS205702 announce AS-KONNEKTIKARU
remarks:    -CUSTOMERS-
import:     from AS51255 accept AS51255
export:     to AS51255 announce ANY
import:     from AS61230 accept AS-IPTT
export:     to AS61230 announce ANY
import:     from AS198195 accept AS198195
export:     to AS198195 announce ANY
admin-c:    AK12267-RIPE
tech-c:     AK12267-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RU-KONNEKTIKA-MNT
mnt-by:     MTIKPRO-MNT
created:    2014-01-28T13:07:58Z
last-modified: 2022-03-18T06:54:09Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MTV2-RIPE

organisation:  ORG-KL136-RIPE
org-name:    KONNEKTIKA LLC.
org-type:    OTHER
address:    RU, Perm, ul.Levchenko, d.6A, office 5
admin-c:    AK12267-RIPE
tech-c:     AK12267-RIPE
mnt-ref:    MNT-ALFATELECOM
mnt-ref:    MTIKPRO-MNT
mnt-by:     RU-KONNEKTIKA-MNT
abuse-c:    AKL16-RIPE
created:    2014-01-10T20:36:36Z
last-modified: 2022-03-15T10:31:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ivan Girshfeld
address:    RU, Perm, ul.Levchenko, d.6A, office 6
phone:     +79824817933
nic-hdl:    AK12267-RIPE
mnt-by:     RU-KONNEKTIKA-MNT
created:    2014-01-10T20:33:48Z
last-modified: 2022-03-15T10:09:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]