| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Resolver_Project AS62135

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62135
as-name:    Resolver_Project
org:      ORG-JCE1-RIPE
import:     from AS42385 accept ANY
export:     to AS42385 announce AS62135
import:     from AS43832 accept ANY
export:     to AS43832 announce AS62135
admin-c:    EV3802-RIPE
tech-c:     IA5224-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RUIX-MNT
created:    2020-08-24T12:55:30Z
last-modified: 2020-08-24T12:55:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JCE1-RIPE
org-name:    Joint-stock company "Internet Exchange "MSK-IX
country:    RU
org-type:    LIR
address:    8 Marta Street 1, bld. 12, office XXXV, room 19
address:    127083
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 7379296
admin-c:    EV3802-RIPE
tech-c:     IA5224-RIPE
abuse-c:    AR49378-RIPE
mnt-ref:    RUIX-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RUIX-MNT
created:    2018-11-16T14:06:09Z
last-modified: 2021-08-27T09:44:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Elena Voronina
address:    8 Marta Street 1, bld. 12, office XXXV, room 19
address:    127083
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 7379296
nic-hdl:    EV3802-RIPE
mnt-by:     RUIX-MNT
created:    2018-11-16T14:06:08Z
last-modified: 2018-11-16T14:06:08Z
source:     RIPE

person:     Ilyin Alexander
address:    8 Marta Street 1, bld. 12, office XXXV, room 19
address:    127083
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 7379296
nic-hdl:    IA5224-RIPE
mnt-by:     RUIX-MNT
created:    2018-11-16T14:06:08Z
last-modified: 2018-11-16T14:06:08Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]