| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  wirelessconnect16 AS62129

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62129
as-name:    wirelessconnect16
org:      ORG-WCL10-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS50883 accept AS50883
import:     from AS60155 accept AS60155
import:     from AS51173 accept AS51173
import:     from AS205743 accept AS205743
import:     from AS43760 accept AS-SET-INEX-RS
import:     from AS42 accept AS42
import:     from AS112 accept AS112
import:     from AS1213 accept AS-HEANET
import:     from AS2110 accept AS-BTIRE
import:     from AS2128 accept AS-INEXIE
import:     from AS2906 accept as-nflx
import:     from AS3856 accept AS-PCH
import:     from AS5466 accept AS-EIRCOM
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
import:     from AS15612 accept AS-SERVECENTRIC
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS26415 accept AS26415
import:     from AS29644 accept AS-AIRSPEED
import:     from AS31122 accept AS-DIGIWEB
import:     from AS34245 accept AS-MAGNETLOCAL
import:     from AS39122 accept AS-BLACKNIGHT
import:     from AS39233 Accept AS-BFACE
import:     from AS41073 accept AS41073
import:     from AS41811 accept AS-CONVERGENCE
import:     from AS41678 accept AS-TIBUS
import:     from AS42310 accept AS-IEDR
import:     from AS44384 accept AS44384
import:     from AS61194 accept AS61194
import:     from AS61337 accept AS-GXT
import:     from AS62059 accept AS62059
import:     from AS62455 accept AS-WICKLOW
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
export:     to AS174 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS6939 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS50883 announce ANY AND {0.0.0.0/0}
export:     to AS47680 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS60155 announce ANY AND {0.0.0.0/0}
export:     to AS51173 announce ANY AND {0.0.0.0/0}
export:     to AS205743 announce ANY AND {0.0.0.0/0}
export:     to AS43760 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS42 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS112 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS1213 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS2110 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS2128 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS2906 announce AS-WIRELSSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS3856 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS5466 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS6939 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS8075 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS10310 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS15612 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS16509 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS20940 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS26415 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS29644 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS31122 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS34245 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS39122 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS39233 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS41073 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS41678 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS41811 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS42310 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS44384 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS61194 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS61337 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS62059 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS62455 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS15169 announce AS-WIRELESSCONNECT AND NOT {0.0.0.0/0}
admin-c:    MC40355-RIPE
tech-c:     TS39427-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-TOMSMYTHWC
created:    2014-02-03T14:07:34Z
last-modified: 2023-05-04T22:48:39Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-WCL10-RIPE
org-name:    Wireless Connect Ltd.
country:    IE
org-type:    LIR
address:    Unit 2 Parkwest Enterprise Centre, Lavery Ave, Dublin 12
address:    D12 X60V
address:    Dublin 12
address:    IRELAND
phone:     +35316205585
admin-c:    MC40355-RIPE
tech-c:     TS39427-RIPE
abuse-c:    AR52280-RIPE
mnt-ref:    MNT-TOMSMYTHWC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-TOMSMYTHWC
created:    2019-04-25T14:40:58Z
last-modified: 2020-12-16T12:21:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michael Cotter
address:    Unit 2 Parkwest Enterprise Centre, Lavery Ave, Dublin 12
address:    D12 X60V
address:    Dublin 12
address:    IRELAND
phone:     +35316205585
nic-hdl:    MC40355-RIPE
mnt-by:     MNT-TOMSMYTHWC
created:    2019-04-25T14:40:57Z
last-modified: 2019-04-25T14:40:58Z
source:     RIPE

person:     Tom Smyth
address:    Unit 2 Parkwest Enterprise Centre, Lavery Ave, Dublin 12
address:    D12 X60V
address:    Dublin 12
address:    IRELAND
phone:     +35316205585
nic-hdl:    TS39427-RIPE
mnt-by:     MNT-TOMSMYTHWC
created:    2019-04-25T14:40:57Z
last-modified: 2019-04-25T14:40:57Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]