| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SENIA-NETWORKS-AS AS62126

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62126
as-name:    SENIA-NETWORKS-AS
remarks:    Carrier and Service Provider
org:      ORG-SSA298-RIPE
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:    Customers
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:
mp-import:   afi any.unicast from AS202914 accept AS-ADEODC
mp-export:   afi any.unicast to AS202914 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS205510 accept AS205510
mp-export:   afi any.unicast to AS205510 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS47527 accept AS-DLX
mp-export:   afi any.unicast to AS47527 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS60958 accept AS60958
mp-export:   afi any.unicast to AS60958 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS207663 accept AS207663
mp-export:   afi any.unicast to AS207663 announce ANY
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:    Internet Exchange peers
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:
mp-import:   afi any.unicast from AS714 accept AS-APPLE
mp-export:   afi any.unicast to AS714 announce AS-SENIA
mp-import:   afi any.unicast from AS12996 accept AS-DOMENESHOP
mp-export:   afi any.unicast to AS12996 announce AS-SENIA
remarks:
remarks:    This AS is present at the following exchanges:
remarks:    * NetNod GE-A in Stockholm, Sweden
remarks:    * NetNod GE-B in Stockholm, Sweden
remarks:    * NetNod GE-A in Copenhagen, Denmark
remarks:    * NetNod GE-B in Copenhagen, Denmark
remarks:    * STHIX in Copenhagen, Denmark
remarks:    * NL-IX in Copenhagen, Denmark
remarks:    * InterXion CPH1 (Private Peering)
remarks:    * Equinix Frankfurt (FR5)
remarks:    * Equinix Hong Kong (HK1)
remarks:    * Equinix London (LD8)
remarks:    * Equinix Amsterdam (AM1)
remarks:    * Equinix Dublin (DB2)
remarks:    * Equinix New York (NY2)
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:    TRANSIT
remarks:    --------------------------------------------------------------------
mp-import:   afi any.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS174 announce AS-SENIA
mp-import:   afi any.unicast from AS20562 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS20562 announce AS-SENIA
mp-import:   afi any.unicast from AS3292 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS3292 announce AS-SENIA
mp-import:   afi any.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS6939 announce AS-SENIA
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:    INBOUND ROUTE FILTERING
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    - RFC1918 and other reserved networks are not permitted.
remarks:
remarks:    - IPv4 prefixes shorter than /8 or longer that /24 are not permitted.
remarks:
remarks:    - IPv6 prefixes shorter than /8 or longer that /48 are not permitted.
remarks:
remarks:    - Advertisements with reserved ASes in the path are not permitted.
remarks:
remarks:    - All customer peering session are prefix filtered.
remarks:
remarks:    - Local preference will be set to 200 for customer routes.
remarks:    100 for peering routes.
remarks:
remarks:    - Received MED is honored for customer routes.
remarks:    Peering routes are set MED 0.
remarks:
remarks:    - BGP GRACEFUL_SHUTDOWN (RFC8326) community is honored on all
remarks:    sessions.
remarks:
remarks:    - RPKI Route Origin Validation is performed on received prefixes
remarks:    and invalid routes are rejected.
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:    BGP COMMUNITY SUPPORT FOR AS62126 TRANSIT CUSTOMERS:
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    62126:174  Cogent Communications  AS174
remarks:    62126:3292  TDC A/S         AS3292
remarks:    62126:6939  Hurricane Electric   AS6939
remarks:    62126:20562 NL-IX EUROPE      AS20562
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:    PEERING INFORMATION
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    Peering issues please contact:
remarks:
remarks:    Peering requests/information at 
remarks:
remarks:    Senia Looking Glass at 
remarks:
remarks:    Senia Route Server at 
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:    This object is automaticly updated, do NOT manually update
remarks:    --------------------------------------------------------------------
admin-c:    SA40276-RIPE
tech-c:     SA40276-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     senia-networks-mnt
created:    2020-05-19T07:32:41Z
last-modified: 2022-02-08T23:02:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SSA298-RIPE
org-name:    Senia Systems ApS (Under konkurs)
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Niels Jernes Vej 10
address:    9220
address:    Aalborg st
address:    DENMARK
phone:     +45 70261500
admin-c:    SA40276-RIPE
tech-c:     SA40276-RIPE
abuse-c:    AR60361-RIPE
mnt-ref:    senia-networks-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     senia-networks-mnt
created:    2020-05-18T06:55:14Z
last-modified: 2023-09-29T07:32:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      senia-networks-mnt
address:    Niels Jernes Vej 10
address:    9220
address:    Aaalborg st
address:    Denmark
phone:     +4570260080
nic-hdl:    SA40276-RIPE
mnt-by:     senia-networks-mnt
created:    2020-05-18T06:55:13Z
last-modified: 2021-02-18T03:55:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]