| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.52 (lg) / ec2-3-92-28-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c34::35c:1c34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  JONAZ AS62105

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62105
as-name:    JONAZ
org:      ORG-JB32-RIPE
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20562 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24785 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34307 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-JONAZ
export:     to AS6939 announce AS-JONAZ
export:     to AS20562 announce AS-JONAZ
export:     to AS24785 announce AS-JONAZ
export:     to AS34307 announce AS-JONAZ
admin-c:    WT1099-RIPE
tech-c:     WT1099-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     JONAZ-MNT
created:    2014-02-12T11:20:52Z
last-modified: 2021-08-03T13:34:30Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-JB32-RIPE
org-name:    Jonaz B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Postbus 2408
address:    3000 CK
address:    Rotterdam
address:    NETHERLANDS
phone:     +31108509030
fax-no:     +31108509031
mnt-ref:    JONAZ-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     JONAZ-MNT
abuse-c:    TCJ2-RIPE
created:    2014-02-10T15:07:46Z
last-modified: 2020-12-16T13:06:13Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    WT1099-RIPE

person:     Willem-Jan Tanis
address:    Postbus 2408
address:    3000 CK Rotterdam
address:    The Netherlands
phone:     +31654954480
nic-hdl:    WT1099-RIPE
mnt-by:     JONAZ-MNT
created:    2014-02-11T10:09:21Z
last-modified: 2014-02-11T13:02:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]