| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Espix AS62098

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62098
as-name:    Espix
org:      ORG-ENS19-RIPE
import:     from AS6696 accept ANY
export:     to AS6696 announce AS62098
import:     from AS49964 accept ANY
export:     to AS49964 announce AS62098
admin-c:    OA2966-RIPE
tech-c:     OA2966-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-be-espix-1
created:    2020-07-06T10:14:14Z
last-modified: 2020-07-06T10:14:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ENS19-RIPE
org-name:    Espix Network SPRL
country:    BE
org-type:    LIR
address:    Rue de la Bouchaille 14
address:    5590
address:    Achene, Ciney
address:    BELGIUM
phone:     +32499910176
admin-c:    OA2966-RIPE
tech-c:     OA2966-RIPE
abuse-c:    AR60589-RIPE
mnt-ref:    mnt-be-espix-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-be-espix-1
created:    2020-07-03T07:37:52Z
last-modified: 2020-12-16T13:21:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      OWNR
address:    Rue de la Bouchaille 14
address:    5590
address:    Achene, Ciney
address:    BELGIUM
phone:     +32499910176
nic-hdl:    OA2966-RIPE
mnt-by:     mnt-be-espix-1
created:    2020-07-03T07:37:51Z
last-modified: 2020-07-03T07:37:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]