| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EPIX-WAW-GlobalMix AS62081

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62081
as-name:    EPIX-WAW-GlobalMix
org:      ORG-SNRR2-RIPE
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    EPIX - WAR.Global.Mix
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    Communities to determine entry point of route
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    62081:3000 All EPIX Peers
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    Do not announce communities
remarks:    62081:30000 - GTT
remarks:    62081:30100 - TELIA
remarks:    62081:30200 - COGENT
remarks:    62081:30300 - UPC
remarks:    62081:30400 - DE-CIX
remarks:    62081:30500 - ORANGE
remarks:    62081:30600 - HURRICANE
remarks:    62081:30700 - LEVEL3
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    Blackhole community
remarks:    62081:666
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS34307 accept ANY
export:     to AS34307 announce AS-EPIX-TRANSIT
import:     from AS57536 accept AS57536
export:     to AS57536 announce ANY
import:     from AS50829 accept AS50829
export:     to AS50829 announce ANY
import:     from AS56575 accept AS56575
export:     to AS56575 announce ANY
import:     from AS8819 accept AS-METROINTERNET
export:     to AS8819 announce ANY
import:     from AS51948 accept AS51948
export:     to AS51948 announce ANY
import:     from AS61154 accept AS61154:AS-IntegraDesign-MyNet
export:     to AS61154 announce ANY
import:     from AS206314 accept AS-206314
export:     to AS206314 announce ANY
import:     from AS42374 accept AS42374
export:     to AS42374 announce ANY
import:     from AS199475 accept AS199475
export:     to AS199475 announce ANY
import:     from AS50095 accept AS50095
export:     to AS50095 announce ANY
import:     from AS197833 accept AS-ZAPNET
export:     to AS197833 announce ANY
import:     from AS61203 accept AS61203
export:     to AS61203 announce ANY
import:     from AS52009 accept AS52009
export:     to AS52009 announce ANY
import:     from AS199341 accept AS-MARGONET
export:     to AS199341 announce ANY
import:     from AS57890 accept AS57890
export:     to AS57890 announce ANY
import:     from AS47275 accept AS-TORJON
export:     to AS47275 announce ANY
import:     from AS202004 accept AS202004
export:     to AS202004 announce ANY
import:     from AS199451 accept AS199451
export:     to AS199451 announce ANY
import:     from AS198389 accept AS198389
export:     to AS198389 announce ANY
import:     from AS60466 accept AS60466
export:     to AS60466 announce ANY
import:     from AS50016 accept AS50016
export:     to AS50016 announce ANY
import:     from AS56441 accept AS56441
export:     to AS56441 announce ANY
import:     from AS203551 accept AS203551
export:     to AS203551 announce ANY
import:     from AS2821 accept AS-MAXNET
export:     to AS2821 announce ANY
import:     from AS198529 accept AS-JDSTMF
export:     to AS198529 announce ANY
import:     from AS198910 accept AS-NETPAK
export:     to AS198910 announce ANY
import:     from AS203658 accept AS-TELENETIKS
export:     to AS203658 announce ANY
import:     from AS199846 accept AS199846
export:     to AS199846 announce ANY
import:     from AS202744 accept AS202744
export:     to AS202744 announce ANY
import:     from AS198709 accept AS-BOX3
export:     to AS198709 announce ANY
import:     from AS198416 accept AS-ELZAPPERO
export:     to AS198416 announce ANY
import:     from AS39310 accept AS-NNET
export:     to AS39310 announce ANY
import:     from AS201925 accept AS201925
export:     to AS201925 announce ANY
import:     from AS199888 accept AS-PL-RAJF
export:     to AS199888 announce ANY
import:     from AS51426 accept AS-KRT
export:     to AS51426 announce ANY
import:     from AS199413 accept AS199413
export:     to AS199413 announce ANY
import:     from AS60782 accept AS-INTERPLUS
export:     to AS60782 announce ANY
import:     from AS198498 accept AS-DOLNET
export:     to AS198498 announce ANY
import:     from AS198498 accept AS-DOLNETGROUP
export:     to AS198498 announce ANY
import:     from AS203140 accept AS203140
export:     to AS203140 announce ANY
import:     from AS59613 accept AS59613
export:     to AS59613 announce ANY
import:     from AS50705 accept AS-TELGAM
export:     to AS50705 announce ANY
import:     from AS43171 accept AS-MAXNET-PL
export:     to AS43171 announce ANY
import:     from AS202971 accept AS202971
export:     to AS202971 announce ANY
import:     from AS59607 accept AS59607
export:     to AS59607 announce ANY
import:     from AS201754 accept AS201754
export:     to AS201754 announce ANY
import:     from AS206758 accept AS206758
export:     to AS206758 announce ANY
import:     from AS197418 accept AS197418
export:     to AS197418 announce ANY
import:     from AS197310 accept AS197310
export:     to AS197310 announce ANY
import:     from AS202805 accept AS202805
export:     to AS202805 announce ANY
import:     from AS198004 accept AS-INTERKONEKT
export:     to AS198004 announce ANY
import:     from AS52079 accept AS-INTERDUO
export:     to AS52079 announce ANY
import:     from AS198906 accept AS198906
export:     to AS198906 announce ANY
import:     from AS50188 accept AS-KOLNET
export:     to AS50188 announce ANY
import:     from AS200125 accept AS200125
export:     to AS200125 announce ANY
import:     from AS207156 accept AS207156
export:     to AS207156 announce ANY
import:     from AS203821 accept AS-IT4POLSKA
export:     to AS203821 announce ANY
import:     from AS204019 accept AS204019
export:     to AS204019 announce ANY
import:     from AS51960 accept AS51960:AS-PARTNERS
export:     to AS51960 announce ANY
import:     from AS47850 accept AS47850
export:     to AS47850 announce ANY
import:     from AS199981 accept AS199981
export:     to AS199981 announce ANY
import:     from AS199319 accept AS-VOICENET
export:     to AS199319 announce ANY
import:     from AS35306 accept AS35306
export:     to AS35306 announce ANY
import:     from AS206762 accept AS206762
export:     to AS206762 announce ANY
import:     from AS207101 accept AS207101
export:     to AS207101 announce ANY
import:     from AS197704 accept AS-24IT
export:     to AS197704 announce ANY
import:     from AS203741 accept AS-SKYDATA
export:     to AS203741 announce ANY
import:     from AS201122 accept AS201122
export:     to AS201122 announce ANY
import:     from AS199265 accept AS-INWEP
export:     to AS199265 announce ANY
import:     from AS51068 accept AS51068
export:     to AS51068 announce ANY
import:     from AS57221 accept AS-LASNET
export:     to AS57221 announce ANY
import:     from AS197502 accept AS-197502
export:     to AS197502 announce ANY
import:     from AS201149 accept AS201149
export:     to AS201149 announce ANY
import:     from AS56838 accept AS56838
export:     to AS56838 announce ANY
import:     from AS56783 accept AS56783
export:     to AS56783 announce ANY
import:     from AS197709 accept AS197709
export:     to AS197709 announce ANY
import:     from AS202971 accept AS202971
export:     to AS202971 announce ANY
import:     from AS50247 accept AS50247
export:     to AS50247 announce ANY
import:     from AS59415 accept AS59415
export:     to AS59415 announce ANY
import:     from AS203272 accept AS-NETSERVICE-PL
export:     to AS203272 announce ANY
import:     from AS39566 accept AS39566
export:     to AS39566 announce ANY
import:     from AS42667 accept AS-INTEREVO
export:     to AS42667 announce ANY
import:     from AS198418 accept AS-CELCOM-AS
export:     to AS198418 announce ANY
import:     from AS205810 accept AS205810
export:     to AS205810 announce ANY
import:     from AS198072 accept AS-GTNET
export:     to AS198072 announce ANY
import:     from AS200594 accept AS-PL-SOFT-PARTNER
export:     to AS200594 announce ANY
import:     from AS205443 accept AS205443
export:     to AS205443 announce ANY
import:     from AS57055 accept AS-MATRIX
export:     to AS57055 announce ANY
import:     from AS201427 accept AS-M2M
export:     to AS201427 announce ANY
import:     from AS205105 accept AS205105
export:     to AS205105 announce ANY
import:     from AS202228 accept AS202228
export:     to AS202228 announce ANY
import:     from AS198525 accept AS198525
export:     to AS198525 announce ANY
import:     from AS24577 accept AS-ONEFONE-PL
export:     to AS24577 announce ANY
import:     from AS203230 accept AS203230
export:     to AS203230 announce ANY
import:     from AS56949 accept AS-LAN_NET
export:     to AS56949 announce ANY
import:     from AS205604 accept AS-ELECTOWER
export:     to AS205604 announce ANY
import:     from AS205674 accept AS205674
export:     to AS205674 announce ANY
import:     from AS50434 accept AS50434
export:     to AS50434 announce ANY
import:     from AS197892 accept AS197892
export:     to AS197892 announce ANY
import:     from AS197667 accept AS-FEROMEDIA
export:     to AS197667 announce ANY
import:     from AS201661 accept AS-AJC
export:     to AS201661 announce ANY
import:     from AS206890 accept AS206890
export:     to AS206890 announce ANY
import:     from AS48956 accept AS-HYPERNET-PL
export:     to AS48956 announce ANY
import:     from AS203157 accept AS203157
export:     to AS203157 announce ANY
import:     from AS203778 accept AS-SPEEDNETPL
export:     to AS203778 announce ANY
import:     from AS205685 accept AS-MEGANECIK
export:     to AS205685 announce ANY
import:     from AS57219 accept AS-MULTI-NET
export:     to AS57219 announce ANY
import:     from AS36040 accept AS36040
export:     to AS36040 announce ANY
import:     from AS205608 accept AS205608
export:     to AS205608 announce ANY
import:     from AS204930 accept AS204930
export:     to AS204930 announce ANY
import:     from AS15624 accept AS15624
export:     to AS15624 announce ANY
import:     from AS203263 accept AS203263
export:     to AS203263 announce ANY
import:     from AS205679 accept AS205679
export:     to AS205679 announce ANY
import:     from AS206373 accept AS206373
export:     to AS206373 announce ANY
import:     from AS202006 accept AS-AIZON
export:     to AS202006 announce ANY
import:     from AS34393 accept AS-SYSTEL
export:     to AS34393 announce ANY
import:     from AS50101 accept AS50101
export:     to AS50101 announce ANY
import:     from AS203255 accept AS203255
export:     to AS203255 announce ANY
import:     from AS203687 accept AS-HINET-PL
export:     to AS203687 announce ANY
import:     from AS202936 accept AS202936
export:     to AS202936 announce ANY
import:     from AS198891 accept AS198891
export:     to AS198891 announce ANY
import:     from AS205856 accept AS205856
export:     to AS205856 announce ANY
import:     from AS198537 accept AS198537
export:     to AS198537 announce ANY
import:     from AS204522 accept AS204522
export:     to AS204522 announce ANY
import:     from AS202994 accept AS202994
export:     to AS202994 announce ANY
import:     from AS204278 accept AS204278
export:     to AS204278 announce ANY
import:     from AS204880 accept AS-BGPWTF
export:     to AS204880 announce ANY
import:     from AS197217 accept AS197217
export:     to AS197217 announce ANY
import:     from AS50247 accept AS50247
export:     to AS50247 announce ANY
import:     from AS197697 accept AS-DERKOM
export:     to AS197697 announce ANY
import:     from AS204376 accept AS204376
export:     to AS204376 announce ANY
import:     from AS51636 accept AS51636
export:     to AS51636 announce ANY
import:     from AS41297 accept AS41297
export:     to AS41297 announce ANY
import:     from AS197747 accept AS197747
export:     to AS197747 announce ANY
import:     from AS204346 accept AS204346
export:     to AS204346 announce ANY
import:     from AS205879 accept AS205879
export:     to AS205879 announce ANY
import:     from AS205296 accept AS205296
export:     to AS205296 announce ANY
import:     from AS199723 accept AS199723
export:     to AS199723 announce ANY
import:     from AS56324 accept AS56324
export:     to AS56324 announce ANY
import:     from AS60705 accept AS60705
export:     to AS60705 announce ANY
import:     from AS56628 accept AS-STORMMEDIA
export:     to AS56628 announce ANY
import:     from AS31304 accept AS-ESPOL
export:     to AS31304 announce ANY
import:     from AS202478 accept AS202478
export:     to AS202478 announce ANY
import:     from AS198604 accept AS198604
export:     to AS198604 announce ANY
import:     from AS197849 accept AS197849
export:     to AS197849 announce ANY
import:     from AS20940 accept AS20940
export:     to AS20940 announce ANY
import:     from AS48157 accept AS48157
export:     to AS48157 announce ANY
import:     from AS202472 accept AS-EPONET
export:     to AS202472 announce ANY
import:     from AS42643 accept AS-BLASTPL
export:     to AS42643 announce ANY
import:     from AS202607 accept AS202607
export:     to AS202607 announce ANY
import:     from AS57592 accept AS-SYRION
export:     to AS57592 announce ANY
import:     from AS202257 accept AS202257
export:     to AS202257 announce ANY
import:     from AS209801 accept AS-VIRTFUTKIE
export:     to AS209801 announce ANY
import:     from AS202061 accept AS202061
export:     to AS202061 announce ANY
import:     from AS52101 accept AS52101
export:     to AS52101 announce ANY
import:     from AS47884 accept AS47884
export:     to AS47884 announce ANY
import:     from AS200889 accept AS200889
export:     to AS200889 announce ANY
import:     from AS199061 accept AS199061
export:     to AS199061 announce ANY
import:     from AS200930 accept AS200930
export:     to AS200930 announce ANY
import:     from AS205798 accept AS205798
export:     to AS205798 announce ANY
import:     from AS62328 accept AS62328
export:     to AS62328 announce ANY
import:     from AS202126 accept AS202126
export:     to AS202126 announce ANY
import:     from AS41952 accept AS41952
export:     to AS41952 announce ANY
import:     from AS203667 accept AS203667
export:     to AS203667 announce ANY
import:     from AS201049 accept AS201049
export:     to AS201049 announce ANY
import:     from AS197721 accept AS197721
export:     to AS197721 announce ANY
import:     from AS197049 accept AS197049
export:     to AS197049 announce ANY
import:     from AS60920 accept AS60920
export:     to AS60920 announce ANY
import:     from AS207156 accept AS207156
export:     to AS207156 announce ANY
import:     from AS60552 accept AS60552
export:     to AS60552 announce ANY
import:     from AS50153 accept AS-NETBIS
export:     to AS50153 announce ANY
import:     from AS203064 accept AS203064
export:     to AS203064 announce ANY
import:     from AS56373 accept AS56373
export:     to AS56373 announce ANY
import:     from AS209817 accept AS209817
export:     to AS209817 announce ANY
import:     from AS61064 accept AS61064
export:     to AS61064 announce ANY
import:     from AS197766 accept AS197766
export:     to AS197766 announce ANY
import:     from AS210014 accept AS210014
export:     to AS210014 announce ANY
import:     from AS210256 accept AS210256
export:     to AS210256 announce ANY
import:     from AS35585 accept AS35585
export:     to AS35585 announce ANY
import:     from AS202434 accept AS-ZIBED
export:     to AS202434 announce ANY
import:     from AS48742 accept AS-EURONETPL
export:     to AS48742 announce ANY
import:     from AS200668 accept AS200668
export:     to AS200668 announce ANY
import:     from AS197113 accept AS197113
export:     to AS197113 announce ANY
import:     from AS209749 accept AS209749
export:     to AS209749 announce ANY
import:     from AS210142 accept AS210142
export:     to AS210142 announce ANY
import:     from AS206184 accept AS-PL-RSONLINE
export:     to AS206184 announce ANY
import:     from AS202445 accept AS-HELPFUL
export:     to AS202445 announce ANY
import:     from AS51960 accept AS51960:AS-PARTNERS
export:     to AS51960 announce ANY
import:     from AS203389 accept AS203389
export:     to AS203389 announce ANY
import:     from AS60810 accept AS60810
export:     to AS60810 announce ANY
import:     from AS203028 accept AS203028
export:     to AS203028 announce ANY
import:     from AS209208 accept AS209208
export:     to AS209208 announce ANY
import:     from AS61233 accept AS-TERRA-NET
export:     to AS61233 announce ANY
import:     from AS204522 accept AS204522
export:     to AS204522 announce ANY
import:     from AS200438 accept AS200438
export:     to AS200438 announce ANY
import:     from AS59611 accept AS59611
export:     to AS59611 announce ANY
import:     from AS15391 accept AS15391
export:     to AS15391 announce ANY
import:     from AS208892 accept AS208892
export:     to AS208892 announce ANY
import:     from AS199846 accept AS199846
export:     to AS199846 announce ANY
import:     from AS56905 accept AS-PL-KK
export:     to AS56905 announce ANY
import:     from AS206401 accept AS206401
export:     to AS206401 announce ANY
import:     from AS200274 accept AS200274
export:     to AS200274 announce ANY
import:     from AS199517 accept AS-INTERMATIK
export:     to AS199517 announce ANY
import:     from AS200862 accept AS200862
export:     to AS200862 announce ANY
import:     from AS209086 accept AS209086
export:     to AS209086 announce ANY
import:     from AS200577 accept AS200577
export:     to AS200577 announce ANY
import:     from AS208041 accept AS-INTERTELL
export:     to AS208041 announce ANY
import:     from AS206455 accept AS206455
export:     to AS206455 announce ANY
import:     from AS56983 accept AS56983
export:     to AS56983 announce ANY
import:     from AS3169 accept AS-BRK
export:     to AS3169 announce ANY
import:     from AS199473 accept AS199473
export:     to AS199473 announce ANY
import:     from AS62201 accept AS62201
export:     to AS62201 announce ANY
import:     from AS60810 accept AS60810
export:     to AS60810 announce ANY
import:     from AS60884 accept AS-NETDRIVE
export:     to AS60884 announce ANY
import:     from AS196927 accept AS196927
export:     to AS196927 announce ANY
import:     from AS199978 accept AS-NETCOM-PL
export:     to AS199978 announce ANY
import:     from AS34465 accept AS34465
export:     to AS34465 announce ANY
import:     from AS197295 accept AS197295
export:     to AS197295 announce ANY
import:     from AS198187 accept AS198187
export:     to AS198187 announce ANY
import:     from AS59444 accept AS-AMSNET
export:     to AS59444 announce ANY
import:     from AS50550 accept AS-SET_PARTNERS_AS50550
export:     to AS50550 announce ANY
import:     from AS201754 accept AS201754
export:     to AS201754 announce ANY
import:     from AS206581 accept AS206581
export:     to AS206581 announce ANY
import:     from AS209516 accept AS209516
export:     to AS209516 announce ANY
import:     from AS200602 accept AS-GBN
export:     to AS200602 announce ANY
import:     from AS30813 accept AS-OSTROG
export:     to AS30813 announce ANY
import:     from AS198518 accept AS198518
export:     to AS198518 announce ANY
import:     from AS197262 accept AS-AMBIT-NET
export:     to AS197262 announce ANY
import:     from AS34169 accept AS-MEDIACOM
export:     to AS34169 announce ANY
import:     from AS201323 accept AS-WESTKOMP
export:     to AS201323 announce ANY
import:     from AS197620 accept AS-SET-EZ-BIT
export:     to AS197620 announce ANY
import:     from AS197721 accept AS197721
export:     to AS197721 announce ANY
remarks:
admin-c:    AK18312-RIPE
tech-c:     AK18312-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EPOLUDNIE-MNT
mnt-by:     ITCARE-MNT
created:    2014-02-20T13:40:13Z
last-modified: 2022-04-09T11:24:43Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SNRR2-RIPE
org-name:    Stowarzyszenie e-Poludnie
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Jozefczaka 29/40
address:    41-902
address:    Bytom
address:    POLAND
phone:     +48327454555
admin-c:    SEP50-RIPE
tech-c:     SEP50-RIPE
abuse-c:    AR42923-RIPE
mnt-ref:    EPOLUDNIE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EPOLUDNIE-MNT
created:    2017-09-07T14:19:56Z
last-modified: 2020-12-16T12:34:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrzej Kiermasz
address:    Jozefczaka 29/40
address:    41-902
address:    Bytom
address:    POLAND
phone:     +48327454555
nic-hdl:    AK18312-RIPE
mnt-by:     EPOLUDNIE-MNT
created:    2017-09-07T14:19:55Z
last-modified: 2017-09-23T10:34:56Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]