| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SpectraIP AS62068

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62068
as-name:    SpectraIP
descr:     SpectraIP B.V.
org:      ORG-SB523-RIPE
remarks:    ***** Transit *****
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-SPECTRAIP
import:     from AS57717 accept ANY
export:     to AS57717 announce AS-SPECTRAIP
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-SPECTRAIP
import:     from AS56611 accept ANY
export:     to AS56611 announce AS-SPECTRAIP
admin-c:    SA35974-RIPE
tech-c:     SA35974-RIPE
abuse-c:    SA35974-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SPECTRAIP-MNT
created:    2016-05-03T15:31:46Z
last-modified: 2022-04-26T21:26:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SB523-RIPE
org-name:    SpectraIP B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Bruynvisweg 11
address:    1531AX
address:    Wormer
address:    NETHERLANDS
phone:     +31(0)853011303
admin-c:    SB25017-RIPE
tech-c:     SB25017-RIPE
abuse-c:    AR44935-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SPECTRAIP-MNT
created:    2018-01-30T16:15:23Z
last-modified: 2021-11-10T01:02:45Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    SPECTRAIP-MNT

role:      SpectraIP B.V.
address:    Bruynvisweg 11
address:    1531AX
address:    Wormer
address:    NETHERLANDS
org:      ORG-SB523-RIPE
nic-hdl:    SA35974-RIPE
mnt-by:     SPECTRAIP-MNT
created:    2015-12-01T00:12:31Z
last-modified: 2021-11-10T12:38:14Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@spectraip.nl
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]